donderdag 3 december 2009

Geluk

Geluk ligt in ons en komt niet van buitenaf.
Wij zijn het zelf die het geluk bezielen met onze levenshouding.
Geluk voelt voor mij als een ruimtelijke volheid,
waar ik blij van word.
Als een bron die gaat stromen en opgaat in andere stromen.
Het is er opeens.
Alles wat er bestaat of wat we beleven
kan een geluksgevoel geven.
Bijvoorbeeld een inzicht, iets moois, iets prettigs,
iets wat anderen raar of ongewoon vinden, intimiteit, liefde.
Of wanneer onze passie vorm krijgt en geleefd wordt.
Maar ook wanneer we iets in onszelf onder ogen zien,
ervaren of overwinnen
waarvoor we in een eerder stadium de moed niet hadden.
(Els Kikke)

Geen opmerkingen: