zondag 19 februari 2017

Ons leven is uiteindelijk

Ons leven is uiteindelijk 
onze eigen verantwoordelijkheid. 
Er zijn vele dingen waarover 
we geen zeggenschap hebben 
en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. 

Maar we zijn verantwoordelijk voor hoe 
we op omstandigheden reageren. 
En uitsluitend onze reactie bepaalt 
of die omstandigheid ten goede 
of ten kwade wordt gekeerd. 

Vaak reageren we automatisch, 
door in de verdediging te gaan 
of innerlijk in elkaar te krimpen 
in plaats van creatief op een mens 
of een situatie te reageren. 

Gedachteloze reacties brengen zelden 
begrip of intimiteit tussen mensen teweeg. 

Aangezien we allemaal 
naar intimiteit hunkeren, 
kan het ons voordeel opleveren 
om het erop te wagen 
te leren hoe we onszelf 
uit die automatische piloot krijgen 
en bewust onze reactie kunnen kiezen. 

Wanneer we bewust en creatief 
onze respons leren kiezen, 
zijn we vrijer om een leven 
van voortdurende groei 
en meer geluk op te bouwen.
(Sue Putton Thoele)