vrijdag 28 december 2007

Riet - IV

Als er geen begripsvormend denken

Als er geen begripsvormend denken aan te pas komt,
is het als witte rietpluimen die schitteren in de sneeuw.
Eén straal van de lichtglans doordringt het onbegrensde.
Alle windrichtingen doordringt deze gloed
die van het begin af niet verborgen of bedekt is.
De gelegenheid nemend om zich te manifesteren,
gedijt hij te midden van alle transformaties.
Passend meegaand in de transformaties
blijft pure vervulling onveranderd.
De hemel omvat het, de oceaan verzegelt het,
elk ogenblik kent geen onvolkomenheid.
In deze verwezenlijking zonder onvolkomenheid
versmelten binnen en buiten.

(Hongzhi)

Winterse dreef

Winterlandschap

maandag 24 december 2007

En waarlijk, zou je echt één zijn

En waarlijk, zou je echt één zijn,
dan bleef je ook één in al het verschillende,
en al het verschillende zou voor jou één worden
en zou je helemaal niet kunnen hinderen.

Het ene blijft even gelijkmatig één
in duizendmaal duizend stenen
als in vier stenen, en duizendmaal duizend
is net zo zeker een eenvoudig getal
als die vier een [eenvoudig] getal is.
(Meester Eckhart)

Riet - III

zondag 23 december 2007

Kronkelhazelaar

Open naar de hemel

Er is geen licht...

Er is geen licht als het opkomt.
Er is geen duister als het neerdaalt.
Onophoudelijk, voortdurend,
maar het is niet in woorden uit te drukken.
En het keert terug tot het niets.
Dit noemt men de vorm van het vormloze,
het beeld van het onzichtbare.
Men noemt het onbepaald en ongrijpbaar.
Van voren zie je het niet.
Van achteren zie je het niet.
Wie leeft naar het oorspronkelijke geweten,
leeft in het heden.
En begrijpt alles wat ooit geweest is.
Dat is leven naar de natuur.

(Lau tse)

Notenboom in morgenlicht

Compositie

Trap niet op de sneeuw...

Waar blijft de voetstap
als de sneeuw verdwenen is?
Heb jij ooit bestaan?

(Richard van de Waarsenburg)

vrijdag 14 december 2007

Mos

Klankschaal - XII

We kijken ernaar en we zien het niet

We kijken ernaar en we zien het niet
en we noemen het het onzichtbare.
We luisteren ernaar en we horen het niet
en we noemen het het onhoorbare.
We tasten ernaar en we raken het niet
en we noemen het het onaanraakbare.
Het onzichtbare, het onhoorbare en het onaanraakbare
vloeien tesamen in het Ene.

(Lau tse)

Zicht op zee

maandag 3 december 2007

Bamboe

Op de achtergrond
klinkt het ruisen van de bamboe -
woordloos aanwezig.

(Richard van de Waarsenburg)

Licht en donker

De weg naar geluk

De weg naar geluk is geen lange weg
geen weg die ergens begint of eindigt
geen afstand die belopen wordt
geen pad dat wordt gegaan
geen tocht naar vreemde landen
geen reis naar verre levensstranden.

*
De weg naar geluk
gaat direct naar binnen
overbrugt iedere afstand
brengt de horizon
vlak voor je ogen
is dichterbij dan handen en voeten
dichterbij dan je adem
dichterbij dan je hartslag
dichterbij dan het licht in je ogen
dichterbij dan al je gedachten.

*
Neem op deze weg
de wandelstok van gelijkmoedigheid mee
een rugzak vol tevredenheid
wandelschoenen vol rust
een drinkbeker vol stilte.
Adem onder het lopen
bij iedere stap
licht en liefde
in en uit.

*
De weg naar geluk
is de kortste weg tot het zelf,
kent geen omwegen,
geen tijd, geen seizoen,
geen voetafdruk, geen landkaart,
geen reisbiljet, geen vervoermiddel,
geen snelheid,
geen komen of gaan.
(Marcel Messing)

vrijdag 30 november 2007

Engelwortel - II

Klankschaal - XI

Het wezenlijke is leegte

Het wezenlijke is leegte.

Al het andere: willekeur.
Leegte maakt liefde vredig.

Al het andere: een ziekte.
In deze wereld van illusie is leegte
wat jouw ziel verlangt.
(Djelal-oed-Din-Roemi)

Voortuintje

Vleugelslag


De witte eenden

De witte eenden
Worden witter naarmate
De lucht verdonkert.
(Bart Mesotten)

Aronskelk - II

Laatbloeiers

De wilde bloemen...

De wilde bloemen,
ze hebben vele namen,
maar ruiken heerlijk.


(Richard van de Waarsenburg)

Korstmos

Stoomtrein

De dagen korten

De dagen korten:
Wij verdwijnen weldra in
De wintertunnel.
(Bart Mesotten)

Jaren zocht ik

Jaren zocht ik.
Door het zoeken had ik niets.
Ik zoek niet meer.
Plots is alles dààr
en ben ik alles.
(Erik van Ruysbeek)

Kamperfoelie - II

Kringen - V

Waar de diepte bodemloos is

Waar de diepte bodemloos is,
waar goed en kwaad zijn opgelost,
waar hoog en laag zijn overstegen,
dat punt, kleiner dan een atoom,
dat gegeven, groter dan het grootste geschenk,
dat is het licht waar de zon zich aan spiegelt,
dat is de bron van de alchemie,
dat is het zekere smeltpunt waarop lood weer goud wordt,
dat is het Ene.
(Dick Sinnige)

dinsdag 27 november 2007

Wolken

Witte wolken...

Witte wolken die in de blauwe lucht voorbij drijven,
veranderen voortdurend van vorm en hebben geen basis,
geen referentiepunt en geen plaats om te verblijven.
Ze zijn als steeds veranderende gedachten,
die als wolken door de ruimte van het bewustzijn zweven.

Als de vormloze uitgestrektheid van het bewustzijn
helder wordt waargenomen,
zullen de dwangmatige gedachten
gemakkelijk en vanzelf ophouden.
(Tilopa)

dinsdag 20 november 2007

De wind beroert het riet

De wind beroert het riet,
maar als de wind voorbij is,
is het riet stil.

Ganzen landen in de koude vijver,
maar als de ganzen wegvliegen,
zijn er geen weerspiegelingen.

Zo is de geest ook stil
als het rode stof eenmaal is weggetrokken.
(Deng Ming-Dao)

Berenklauw

zondag 18 november 2007

Aanwezigheid - Afwezigheid

Ik-Ben Aanwezigheid
Maar 'ik' ben afwezig

De Weg is het zoeken naar mijzelf
Maar 'ik' ben er niet

Wat ik zie, ben ik niet
Wat ik ben, zie ik niet

Louter Ervaren
Zonder geraakt te kunnen worden door de ervaring

Nu is onmiddellijk Ervaren
Ik en Ervaren zijn Ondeelbaar
Er is geen 'ik' die ervaart.
De Ervaring is tweedehands, afgescheiden en verleden
De verwachting is louter een gedachte omtrent wat nog niet is
En wellicht nooit zal komen.

De enige Werkelijkheid
Is afwezigheid in Aanwezigheid.
Totale vrijheid
De kooi heeft altijd opengestaan
En was al die tijd al leeg.

Ik ben Dat waarin alles verschijnt.
En dat is Een

Er is alleen Zien
(Rob Ek)

Zonnewijzer

Molensteen

Op weg

Bronzen beeld van Irénée Duriez (detail) in Rupelmonde

Illusie

vrijdag 16 november 2007

Zonsondergang - V

Zoals de zee met de golven speelt

Zoals de zee met de golven speelt,
zo speelt het leven met en in onze gedachten en ervaringen.
Zoals de zee is in elke golf,
zo is het leven in al hetgeen door woorden
uitgedrukt kan worden.
Als het leven een gedachte belevendigt,
dan moeten wij niet verder denken.
Dan zal het leven uit de gebruikte gedachte
terugvloeien naar de Bron
en daarna - zelf - een volgende gedachte uitzenden.
Aldus denkende zal het 'ik' hebben opgehouden te bestaan.
Als wij denken, 'leven' wij niet.
Als wij 'leven', denken wij niet.
(Jan van Rossum)

woensdag 14 november 2007

Pelargonium

Laten we vandaag

Laten we vandaag
een weg gaan zoeken
die ons naar morgen brengt.
En dan die weg op gaan,
een weg als stromend water.

Hij gaat maar verder 
en voorbij,
voorbij aan wat wij weten.
Hij stroomt maar verder en voorbij.

Als water niet te meten.
De zon staat hoog.
De weg is breed.
En niemand weet
hoever hij gaat.

Want de weg is zonder einde.
(Sung Tao)