dinsdag 26 november 2013

Bloem in klankschaal


Esdoorn - II


Liefde

Liefde geeft ons leven terug als wonder
Maakt gewone dingen weer bijzonder
Liefde maakt koude warm
Openbaart in zwakheid kracht
Laat leegte vervullend zijn
Onvolkomenheid volmaakt
Ontoereikendheid compleet.
Liefde maakt de gevangene van zijn eigen gedachten vrij.
De diepste diepten brengen de hoogste waarden heel dichtbij
Liefde maakt het lijden vederlicht
Duisternis brengt de liefde in het zicht.
In liefde blijkt de zieke heel te zijn
De essentie van het donker blijkt het licht

Wanneer men er met liefde naar kijkt,
Blijkt de leugenaar waarachtig,
De twijfelaar daadkrachtig
Het is de liefde voor al wat is, die dat bereikt.

Liefde laat ons opstaan uit de dood
Maakt kleine daden groot
Doet ons glimlachen om waar men eerder niet
Van dit wonderbaarlijk leven genoot.

Waar een medemens eerst vijand leek,
Bleek ook deze een leraar in liefde
Wanneer men beter keek.
(Deirdre De Bruyn)

dinsdag 19 november 2013

Zeegezicht - XXXIII


Golven - VII


Zee die golfje speelt

Wanneer er een einde is gekomen 
aan het functioneren van lichaam en geest, 
eindigt de verschijningsvorm 
en er is niets anders dan licht. 

In feite was er nooit iets anders dan licht.
Het is als een golf in de zee. 
In de zee is een golf die werkelijk gelooft dat hij een golf is.
'Kijk, ik ben een golf! Ik ben los van de rest. 
Ik ben groter dan de meeste andere golven, veel belangrijker.'
Dat is wat we doen - dat is in wezen waar het om gaat. 
Maar in werkelijkheid is het allemaal zee die golfje speelt. 
Het is het ene, golvend.

Wij zijn het ene, golvende 
en we denken dat we afzonderlijke golven zijn,
heel belangrijke golven 
en we gaan naar een oever waar  de zon schijnt, 
met mooie stranden, omdat we het waard zijn.
Andere mensen denken dat ze golven zijn 
op weg naar de zuidpool 
omdat ze het juist niet waard zijn. 
In werkelijkheid zijn we niets anders dan de zee, 
golvend en wel. 
Wij zijn het ene, dat zich voordoet als het bestaan.

En er is geen sprake van dat het ergens toe leidt 
of iets te maken heeft met wat er daarvoor was, 
want er is nooit een daarvoor geweest. 
Er was niet iets daarvoor en er is evenmin iets daarna. 
Er is altijd alleen maar dít.

Vanavond, als je zit te eten, is er alleen maar dít.

dinsdag 12 november 2013

Wolken- XIII


Fontein - VI


Alles wat wij zijn

Alles wat wij zijn,
wat wij zien, ervaren, zeggen, beleven en doen
is fragment.
Maar er is geen fragment
of de ziel van al wat leeft
is daarin tot uiting gekomen.
Er is geen moment zonder eeuwigheid.
geen sterfelijk wezen, hoe mismaakt of welgevormd het ook mag zijn,
waarin niet de onsterfelijke schepping is geopenbaard.
Geen weldaad, geen misdaad, geen geest en geen stof, geen grens en geen duur
of het is bestanddeel van de eenheid van het bestaan.
Deze Eenheid is God,
En wij,
fragmenten als wij zijn en fragmenten die wij maken,
zijn niet in staat hem in beeld of in woord
en zelfs niet in gedachten te vatten.
En wij verlangen dat -
wij hunkeren ernaar.
Wij zijn niet tevreden met het fragment,
wij moeten de Eenheid beleven.
(Abel Herzberg)

woensdag 6 november 2013

Herfstsfeer


Eikenbladeren - III


Het directe pad

Er is slechts de waarheid. 
Hoe zouden we die, hoe dan ook, niet kunnen zien? 
Er is immers niets anders? 
Wat we ook op dit moment weten, in het tijdloze nu, is de waarheid. 
De kenner, de kennis en het kennen zijn één 
en deze eenheid is de levende waarheid. 
Een tel later komt er een nieuwe gedachte op die zegt: 
'Ik wist zojuist dit en dat' en deze nieuwe gedachte verlaagt 
de non-duale waarheid tot 'dit' of 'dat,' 
een object gekend door een beperkt subject: de persoonlijke essentie. 

Deze nieuwe gedachte is als zodanig ook de waarheid. 
Er is geen denker van deze gedachte in het nu; gedachte, 
denker en denken zijn één, zoals steeds en wij hebben het nu nooit verlaten. 
Hoe konden we?
Net zo onbeduidend als het begrip 'gerealiseerd persoon' 
is het begrip 'ongerealiseerd persoon.' 
Als u 'ongerealiseerd' bent, impliceert dit dat u niet weet wat realisatie is. 
Als u niet weet wat realisatie is, 
hoe weet u dan dat u niet gerealiseerd bent? 

Misschien gaat u ontdekken dat u altijd gerealiseerd bent geweest 
en net als een man getrouwd met twee vrouwen 
- waarvan de eerste goddelijk en onsterfelijk, 
de tweede menselijk en vergankelijk is - ,
tegelijkertijd leeft op twee niveaus: 
het relatieve niveau van subject-object relaties 
en het absolute tijdloze niveau van zuiver, niet duaal bewustzijn. 
In de tussentijd kunt u zich beter niet verlustigen 
in dualiserende gedachten als 'gerealiseerd' en 'niet gerealiseerd,' 
om eens en voorgoed van al deze onjuiste begrippen af te komen 
die voortkomen uit de onjuiste notie dat we een persoonlijk wezen zijn 
en ze in het vervolg geen gelegenheid meer te geven 
om in de geest op te komen. 
Deze houding zou men 'leven in overeenkomst met iemands 
diepste inzicht' kunnen noemen.
(Francis Lucille)