zaterdag 23 april 2011

Het gras wordt alsmaar groener

Landschap met bomen

De wens dat dingen anders zijn

Alle zoeken is gebaseerd op de wens naar meer dan wat er is.  
Dromen.
Vaag geloven dat alles op een dag beter zal worden. 
Wat er is, is onbevredigend, onaanvaardbaar en, 
eerlijk gezegd, niet volmaakt genoeg. 
Gedachten en dromen over meer volmaakte toekomstige situaties 
lijken veel aantrekkelijker dan alleen maar wat er is. 
'Als wat er is maar een beetje meer glans had, 
of als die viezigheid er maar niet in zat, zou het perfect zijn!' 

Het wensen dat iets anders is dan het is,
 is het spel van het zoeken en de teleurstelling dat je het nooit vindt. 
Het is de sluier die de oorzaak lijkt te zijn dat iets niet gezien wordt. 
Niets zal ooit beter zijn dan dit. Dit is alles wat er is. 
Er is niets anders. Er is geen hoop. Er is niet meer. 

Gedachten en verbeelding zullen altijd meer willen dan er is. 
Dat is hun aard. Maar wat ik ben, kent het hele denken. 
Wat ik ben, ziet alle schijnbare onvolmaaktheid 
en het verlangen naar volmaaktheid. 
Wat ik ben, geeft er niet om of er een wens bestaat 
dat dingen anders zijn of niet - 
het is altijd simpelweg wat er is. 

(Unmani Liza Hyde)

Unmani Liza Hyde - Ik ben het leven zelf
 http://www.samsarabooks.com/

dinsdag 12 april 2011

Valavond aan zee

Vissersboot

Geluk en liefde

De mens heeft de naïeve hoop dat hij gelukkig wordt 
vanuit de diepe herinnering dat hij wezenlijk geluk is
Niemand wordt ongelukkig geboren.

Zoeken naar gelukkig worden maakt ongelukkig.
Wie gelukkig is, wenst niet gelukkig te worden.
Waarom zou men iets willen worden wat men reeds is?

Je wilt alleen gelukkig worden omdat je het idee 
en daarom de ervaring van ongelukkig zijn 
– die ideeën gestoeld op de verwisseling van perspectief van zijn naar worden – 
blijft handhaven dat je niet geluk en liefde bent.

Je kunt niet gelukkig worden, alleen gelukkig zijn.
De strategie gelukkig worden is ongelukkigheid introduceren.

In elke ontmoeting en elke stap die we zetten, 
ligt de illusoire belofte van geluk 
vanuit de bodemloze herinnering 
dat wij wezenlijk geluk en liefde zijn.
(Alexander Smit)