donderdag 29 mei 2008

Klimhortensia

The middle of nowhere

Duisternis in de duisternis

Wat is de 'duisternis in de duisternis'? 
Het is het denken dat niets weet. 
Het niet-wetende denken is het middelpunt van het universum; 
het is het universum; daarbuiten is niets. 
De reden dat deze duisternis de poort is naar alle begrip, 
is dat als je haar begrijpt, weet je dat niets van jou is afgezonderd. 
Uiteindelijk kan geen enkele naam, geen enkele gedachte waar zijn. 
Het is allemaal tijdelijk, alles verandert. 
De duisternis, het naamloze, het ondenkbare 
- dat is waarop je echt kunt vertrouwen. 
Het is onbeweeglijk en goedaardig. 
Als je dat inziet begin je vanzelf te lachen. 
Er is niets ernstigs aan leven en dood.
(Byron Katie)

Compositie - VIII

Aan de kust

Zoeken of zijn?

Het Zijn kent geen beperkingen in tijd of ruimte, het bevat alles en iedereen. 
Van het kleinste insect tot de verste ster. 
Ook emoties, gedachten en filosofieën verschijnen in dit éne Zijn. 
Omdat het Zijn geen grenzen kent, kan er ook geen tweede van zijn. 
Het is één uniek geheel dat zich vertoont in steeds wisselende gedaanten. 
Een eindeloos variërend schouwspel. 
In de eenheidsfilosofie worden al deze verschijningsvormen 
beschreven als beelden op een plasmascherm. 
Deze metafoor is interessant omdat deze illustreert 
hoe alles weliswaar verschillend is in verschijning, 
maar toch evenwaardig in essentie. 
Net als golven in de oceaan lijken we apart te bestaan, 
maar in essentie vormen we één geheel. 
En ook al is elke golf verschillend in verschijning, 
toch is de essentie waarvan de golf gemaakt is 
- water - bij elke golf hetzelfde. 
Dit éne Zijn kan niet gezocht worden 
want het is wat we zijn.
(Jan Kersschot)

zondag 25 mei 2008

Paardenkastanje - II

Compositie - VII

Zien = Zijn

Zien = Zijn

Bewust-Zijn is het Zien van
de bron waaruit de dingen
van naam en vorm opkomen:
ik-ben lichaam denken wereld

Bewust-Zien is het onbewogen
gadeslaan van wat voorbij gaat:
wereld denken lichaam ik-ben

Zien gaat moeiteloos vanZelf
het is er Al-tijd al
moet alleen gezien worden

(Richard van de Waarsenburg)

Woestijnroos

Uithangbord

Ook de fijnste filosofische speurzin

Ook de fijnste filosofische speurzin 
en het vermogen om een sluitende logische wereldbeschouwing 
in elkaar te piekeren 
lopen op een zandbank als het magische beleven en het wakker-worden 
in het eeuwige ik-bewustzijn 
- het huwelijk met het Goddelijke, Scheppende - 
achterwege blijven; 
een klap met de bijl op het hoofd, een schot in het hart: 
en de vruchten van alle denken zijn tot stof vervallen.' -
(Gustav Meyrink)

vrijdag 23 mei 2008

Zentuin...?

Staande wip

Een-zijn

een-zijn
alleen zijn het zondoorstraalde blauw
geen zijn van aparte dingen
alles behoort tot jou

een-zijn
veel-zijn waar energie verdicht
heel-zijn blijft ongebroken want
jij blijft alles: licht

(Douwe Tiemersma)

woensdag 21 mei 2008

Landschap met wolken - V

Ommegang

Er is geen chaos in de wereld

Er is geen chaos in de wereld, 
behalve dan de chaos 
die je eigen geest produceert. 
In zekere zin kun je zeggen 
dat de chaos zichzelf schept, 
namelijk doordat in 't middelpunt 
het verkeerde idee huist, 
namelijk dat je een ding bent, 
verschillend en afgescheiden 
van andere dingen. 

Maar in werkelijkheid ben je geen ding, 
en niet afgescheiden.
Wat je bent is eindeloze mogelijkheid, 

een onuitputtelijke bron 
van alle denkbare dingen. 
Omdat je dat bent, 
kan de wereld bestaan. 

Het heelal is maar 
een stukje openbaarwording 
van je onbegrensde mogelijkheid 
tot worden.
(Nisargadatta Maharaj)

Reptielenbrein

Geen toegang

Het inzicht

.../... En weggeveegd was alles. 
Zelfs de wens om verder te speuren.
Slechts één ding had ik ermee gewonnen, 

dat staat vast - het inzicht: 
de reeks van gebeurtenissen in het leven is een doodlopende straat, 
hoe breed en gemakkelijk begaanbaar ze ook lijkt te zijn.
Het zijn de smalle, verborgen paadjes 

die terugvoeren naar het verloren vaderland: 
dat wat in een fijn, nauwelijks zichtbaar handschrift 
in ons lichaam is ingegraveerd, 
en niet het afschuwelijke litteken 
dat de rasp van het uiterlijke leven achterlaat, 
bergt de oplossing van de laatste geheimen.
(Gustav Meyrink)

Vissershuisje

Zeeschuim

Wat zijn we zelf?

Bewoond worden door wat we zelf zijn. 
Zelf. 
Wat zijn we zelf?
Niets. 

Niets is het zelf, als niets is het zelf,
als een open deur is het zelf.
Oer-stil is het zelf, een zijn is het zelf,
een voortdurend zich vernieuwend zijn.
Niet te zeggen wat zijn is.
Wel te beleven, maar niet te zeggen. 

Ik ben.
Niet te begrijpen maar wel te vervullen.
Ik ben krachtens één die tot mij zegt: Ik ben.
Het zijn is niet mijn zijn. 

Het zijn is geen bezit.
(Barend van der Meer)

maandag 19 mei 2008

Es

Het grootste is gelijk aan het kleinste

Het grootste is gelijk aan het kleinste.
Er zijn geen grenzen, geen binnen en buiten.
Bestaan en niet-bestaan zijn een en hetzelfde,
want wat niet is, is gelijk aan wat wel is.
Als je niet ontwaakt tot deze waarheid,
maak je dan geen zorgen.
Weet dat je Boeddha-natuur niet verdeeld is,
dat zij alles zonder enig oordeel accepteert.
Negeer woorden, preken en mooie plannen;
het eeuwige kent geen heden, verleden of toekomst.

(Hsin Hsin Ming)

Valavond - XI

Kaarslicht

Binnen en buiten

Binnen en buiten, boven, rondom en beneden,
't is slechts een magisch schimmenspel
gespeeld in een kijkdoos waarvan de kaars het zonlicht is,
waaromheen wij als schaduwen
verschijnen en verdwijnen.

(Omar Khayyam)

Klaproos

Vijf voor twaalf

Tijd

Tijd is een uitvinding van de mens.
Als we volgens de klok leven,
missen we de voorbijgaande momenten van het leven,
wat wil zeggen dat we in het geheel niet leven.
Deze voorbijgaande momenten zijn het enige dat we hebben.
Al het andere is slechts een droom.

(Roy Whenary)

Vogelmelk

Scheldebocht

Er zijn veel dingen...

Er zijn veel dingen waarvan je gelooft dat ze je doel zijn,
en waarnaar je op weg gaat, maar als je ze bereikt hebt,
merk je dat ze niet je doel zijn.
Er zijn veel dingen die je lijkt te moeten vinden
om te weten dat ze niet je doel zijn.
Je moet naar vele dingen toegaan om daarna
weer te kunnen verder gaan, want ze zijn niet je doel.
Misschien is je doel alleen maar een droom bezitten.
Misschien moet je daarom vele dingen vinden en ze weer verliezen.

(Claude van de Berge)

Hortus conclusus

Sculptuur

Fossielsteensculptuur - Joris Maes

Denk nu niet dat ontwaken het einde is

Denk nu niet dat ontwaken het einde is.
Ontwaken is het einde van het zoeken, het einde van de zoeker,
maar het is het begin van een leven vanuit je ware aard.
Dat is een totaal andere ontdekking –
het leven geleefd vanuit eenheid,
belichamend wat je bent,
een menselijke uitdrukking van eenheid zijn.
Er is geen sprake van dat jij het Ene wordt; jij bent het Ene.
De vraag is: ben je een bewuste uitdrukking van het Ene?
Is het Ene zich bewust geworden van zichzelf?
Herinner je je weer wat je werkelijk bent?
En als dat zo is, leef je er dan naar?
Leef je echt bewust als het Ene?

(Adyashanti)

dinsdag 6 mei 2008

Aan de stroom

Thuisvaart

Mijn leegte is nog steeds niet leeg genoeg

Mijn leegte is nog steeds niet leeg genoeg.
Ik ben nog te veel met mijzelf bevracht.
Ik ben een schip op weifelende koers.

Het baken in de verte is omfloerst.
Ik heb mijn lamp gehesen voor de nacht.
Het water schrijft zijn raadsels voor de boeg.

(Maria de Groot)

Bloeiende boomgaard

Waterkant

Mijn spreken...

Mijn spreken is bedoeld om je wakker te schudden,
niet om je te vertellen hoe je nog beter kunt dromen.
Je weet hoe je nog beter kunt dromen.
Afhankelijk van je mentale en emotionele staat op dat moment,
kan ik heel vriendelijk en mild tegen je zijn,
of niet zo vriendelijk en mild.
Misschien voel je je beter nadat je met me gepraat hebt,
maar dat hangt samen met wakker worden.
Word wakker! Jullie zijn allemaal levende boeddha’s.
Jullie zijn goddelijke leegte, het oneindige niets.
Dit weet ik omdat ik ben wat jullie zijn, en jullie zijn wat ik ben.
Laat alle ideeën en beelden in je geest varen,
ze komen en gaan en worden zelfs niet door jou opgewekt.
Dus waarom zou je zoveel aandacht
aan je verbeelding schenken wanneer je op dit moment
de werkelijkheid kunt realiseren?

(Adyashanti)

donderdag 1 mei 2008

Aeonium arboreum

Alchemie van het licht - II

Japanse kers

Het open geheim

Wanneer ik weet wie ik ben,
ontdek ik dat ik niet het bestaan ben;
ik ben de tegenwoordigheid die het bestaan laat zijn.
Het bestaan bloeit ofwel op in die tegenwoordigheid,
of weerspiegelt mijn gevoel van afgescheidenheid.
Dit is een boek dat verklaart dat verlichting een plotselinge,
directe en energieke verlichting is,
die voortdurend ter beschikking staat van iedereen
die bereid is los te laten en haar toe te staan.

Het is het open geheim dat zichzelf openbaart
in ieder deel van ons leven.
Geen moeite, pad van zuivering, proces of enige leerstelling
kan ons daar brengen.
Want het open geheim heeft niets te maken
met onze poging de manier waarop we leven te veranderen.
Het gaat over de herontdekking van wie het is die leeft.

(Tony Parsons)

Diagonaal