dinsdag 25 oktober 2016

Plataan


Water


Engelenraad

Het huis van hoop is een luchtkasteel. 
Basis? Fundering? 
Drijfzand is een beter woord. 
Laat zorgen voor wat ze zijn. 
Geef liever de wijn weer door. 

Vannacht was ik aan de boemel 
toen uit de ongeziene wereld  
een engel tot mij kwam:

Valk, koninklijke vogel, 
hoge nestenbouwer met je wijde blik. 
Deze stad met zijn kwellingen 
is geen geschikte plaats voor jou. 
Hoor je niet hoe de hemelpoorten 
zich openen, 
vol verlangen naar jou? 
Waarom hier blijven hangen 
in deze kerker van een stad? 

Hoor het advies van Hafiz 
en maak daden van mijn woorden, 
want wat ik hoorde van de engelgezant 
is een boodschap, als de wereld zo oud: 
Wees tevreden met het lot 
dat de Schikgodinnen je sponnen. 
Weg met die rimpels, 
maak je voorhoofd schoon. 

Trouw vind je niet 
in een wereld, 
zo wankel en zo week. 
De vrouw die naar je lonkt 
- duizend bruidegommen bedroog ze reeds - 
is een flirt, een oude heks. 

In een lach verbergt de roos haar doornen. 
Achter het nachtegalenlied klinkt een klacht zo zoet. 
In dit ondermaanse is treuren nog het meest gepast. 

Ben je jaloers op Hafiz en zijn laisser-faire? 
Arme rijmelaar, klaag je nog? 
Bedenk als je een publiek wilt verleiden 
met muziek, zo teer en zacht, 
dat dit een kunst is, 
een gave van God. 
(Hafiz)woensdag 19 oktober 2016

Vijgenboom


Donkere hemel


Eenwording

Zoals je na regen niet begrijpt
wat een regenboog betekent
begrijp je mij ook niet. 


De natuur zit vol met voorvallen.
Daarom is alles vreemd en mooi.
De paddenstoelen kennen de reden van
hun bestaan niet. 


Maar wie heeft hen gevraagd om uit te komen
en op zoek te gaan naar mensen.
Probeer mij niet te begrijpen
ik ben geen wiskunde. 


Alsof we in dit mooie licht
de uitgedoofde pasgborenen
begrijpen.
We vinden alleen dit licht mooi
en laven onze ogen eraan. 


In de wateren bevinden zich delen
van pasgeborenen.
Zie, hoe laven we ons aan dit water! 


Misschien trekt niet dit water
maar de lichaamsdelen
van onze verwanten
die we erg missen.

(Gasham Najaphzade)

dinsdag 11 oktober 2016

Acacia


Tamme kastanje


Intentie

Wij roepen jullie op om grote discretie te betrachten
wanneer je het internet opgaat.
Het is van groot belang dat jullie de tijd nemen om jezelf spiritueel,
mentaal en emotioneel voor te bereiden,
en altijd je energieveld te beschermen
wanneer je je in dit technologisch netwerk begeeft.
Je kunt de trillingsvelden die uit jouw computer komen
en in andere binnenkomen aanzienlijk veranderen,
door te willen dat je gedachten de intentie
van alle bewuste 'reizigers' over die kabels te verhogen.

Dit kan, telkens wanneer je je aansluit op het net,
moeiteloos worden gedaan
door eerst je intentie en doel te verklaren...
op de volgende manier:


Wanneer ik hier binnenga,
vraag ik te worden gehuld in het Witte Licht
en doe ik een beroep op mijn Geestelijke Strijders
om me te beschermen tegen alle vibraties
die niet van de Hoogste Orde zijn,
en vraag ik of die ongewenste energieën
worden teruggekaatst naar hun bron -
zoals dit eigen is aan hun evolutionaire gang.
Ik stuur mijn aardend koord naar beneden
om zich diep in het lichaam
van de Moeder te verankeren,
terwijl ik me stevig aan de Aarde vasthaak.
En wanneer ik van wal steek,
vraag ik of de Lichtwezens mij leiden op mijn weg
en het netwerk vullen
met de lichtdraden van het Universum.


(Patricia Cori)

zaterdag 1 oktober 2016

Sleedoorn


Herfstkleuren


U bent het licht van de wereld

U bent het licht van de wereld,
Alles is afhankelijk van U.
Kijkend door de ogen van iedereen,
Ziet u zowel duisternis als licht.
Dromen, waken en diepe slaap
Trekken keer op keer aan U voorbij.
Bullashah zegt: U bent de bron van alle licht,
Nooit vindt er een verandering in U plaats.

U kent geen enkele tekortkoming,
U bent perfect en volmaakt;
Zoek waar U wilt in de wereld,
U zult slechts Uw eigen reflectie zien.
Zoals iemand die slaapt vergeet dat hij droomt,
Zo hebt U vergeten dat de wereld Uw droom is.
Bullashah zegt: Er bestaat niets anders dan U,
Uw pijn en angst zijn Uw eigen illusie.

Ga Uw eigen Zelf binnen
En weet dat U de drager van het universum bent;
Wanneer U straalt, is heel de wereld verlicht;
Het fantoom dat U doet sidderen
Is enkel Uw eigen projectie.
Bullashah zegt: Laat deze illusie varen
En verbreek de illusie van individualiteit.

Zie in welke gedaanten de heer zich overal vertoont!
Zoals een enkel zaadje verschillende vormen aanneemt,
Op dezelfde manier verschijnt het Zelf als de wereld.
Hij vermaakt Zichzelf met Zichzelf;
Hij vertoont zich zowel in de gedaante van een vrouw als van een man,
Hij bemint, begeert en wordt begeerd.
In werkelijkheid, zegt Bullashah, gebeurt er niets.
Zij kennen Hem waarvan Hij wil dat ze Hem kennen.

Uw vriend is nooit van U gescheiden;
Wie zou je dan ook zoeken?
Ontdek eerst de zoeker in jezelf;
Jij bent toch zelf het object van alle verlangens,
Jij bent toch de enige Vriend van de wereld;
Toch zoek je steeds naar iemand anders. Waarom?

Wees tevreden met je omstandigheden,
Raak niet verblind door uiterlijke schijn;
Richt je aandacht op het zaad,
Negeer de takken, bladeren en vruchten.
Dat wat komt en gaat is van voorbijgaande aard,
Iemand met inzicht is daar niet aan gehecht.
Bullashah zegt: Ik heb de echte nectar geproefd;
Het gif dat de zintuigen te bieden hebben is niet langer aantrekkelijk.

Breng het geraas van je voortjagende gedachten tot zwijgen,
Wees stil en ontdek wat je bent!
Geef alle wereldse verlangens op;
Dit is wat de guru je heeft geleerd:
Bind je onberekenbare gedachten met de koorden van onthechting,
Ken je werkelijke Zelf.
Bullashah zegt: Alleen op die manier zul je vrede kennen.

Mijn geest is gericht op het Ene dat geen onderscheidingen kent.
Mijn ogen zoeken Zijn gezicht, mijn hart houdt slechts van Hem.
Alle onwetenden betreuren mijn gedrag,
Mijn tranen zijn het resultaat van hun pogingen om mijn aandacht van hem af te leiden.
Priesters en theologen dreigen me met hel en verdoemenis
En ze instrueren me in allerhande rituelen,
Maar wat heeft mijn liefde met rituelen van doen?
Mijn Heer leeft aan de overzijde van de stroom
En daar moet ik Hem ontmoeten;
Wie leert mij hoe ik de stroom moet oversteken?
Een minnaar volgt zijn liefde wat er ook gebeurt!
Bullashah zegt: Ik ga God ontmoeten.

Degenen die de Geliefde hebben gezien
Wenden hun gezichten af van alle andere dingen!
Als ze eenmaal het beminnenswaardige Ene hebben gezien
Is hun aandacht voor eeuwig op Hem gericht.
Dag en nacht dwalen ze rond in verwondering,
Zonder ooit weg te zakken in het drijfzand van “ik” en “mijn”.
Bullashah zegt: Ze zijn de Geliefde Zelf geworden;
De relatie tussen minnaar en beminde is opgelost.

Nadat ik mijn kleine zelf had opgeofferd,
Heb ik de ware Vriend gevonden
En alle interesse in de wereld verloren!
Al mijn angsten zijn voorgoed voorbij;
Mijn geest is opgegaan in gelukzaligheid!
Ik ben ondergedompeld in puur geluk
En ik ervaar tijdloze vrede;
Het spirituele vuur heeft alle dualiteit verteerd.
Bullashah zegt: Ik heb de ware Vriend omarmd.

U bent de lotus en mijn ogen zijn de bijen
Die U altijd zoeken en die niet zonder U kunnen;
Terwijl ze de nectar van Uw essentie drinken,
Verdrinken ze in Uw liefde;
Ze zijn dronken van Uw heerlijkheid
En ze lossen op in de wijn van Uw schoonheid.

(Bullashah)

woensdag 21 september 2016

Passiebloem


Klankschaal - LXXV


Wie ben je?

Je ben...
meer dan het lichaam-geestorganisme en 
   de persoonlijkheid,
meer dan alle ervaringen en wie ze ervaart, 
meer dan de wereld en wie hem waarneemt, 
meer dan het bestaan en de afwezigheid ervan, 
meer dan alle bevestigingen en ontkenningen. 

Wees stil en ontwaak tot de realisatie van wie je bent. 

In deze realisatie van niet-afgescheiden zelf, 
straalt de meest verheven werkelijkheid die 
   je bent onbelemmerd 
in alle dingen, als alle dingen en boven alle dingen uit. 

Eenmaal teruggekeerd tot de vormloze bron 
en alle afgescheidenheid overstegen, 
stop niet, en klamp je ook niet vast aan die bron, 
maar ga verder, tot de meest verheven realisatie 
die alle dualiteiten overstijgt, 
maar nog geen stofdeeltje verloochent. 

De verlichte wijze blijft 
de eeuwige getuige, 
totaal zonder zorgen, en toch nauw betrokken, 
hij staat boven iedere begrenzing, 
hij houdt niet vast aan bovenaardse vrijheid, 
noch loopt hij vast in de dualistische wereld; 
daarom is hij één met het hele leven. 

Omdat hij leeft in volmaakt vertrouwen van 
   de hoogste realisatie, 
heeft de verlichte wijze niets te winnen of te verliezen 
en manifesteert hij van nature liefde, 
   wijsheid en mededogen - 
zonder enig persoonlijk gevoel van degene 
   te zijn die handelt. 

Omdat hij alle concepten en ideeën heeft laten varen, 
leeft de verlichte wijze als de manifestatie van immer 
   aanwezig bewustzijn, 
en manifesteert hij zich in de wereld van tijd en ruimte 
dat wat eeuwig, altijd nieuw, en heel is. 

In deze ongehinderde realisatie, 
straalt de hoogste Werkelijkheid bewust 
in alle dingen, als alle dingen, en boven alle dingen uit. 
Door ongehinderd te stralen doordringt zij 
   het hele universum. 
En in het doordringen vanhet hele universum, 
kent zij zichzelf als Zelf.
(Adyashanti)

dinsdag 6 september 2016

Wolken, maïs, bomen


Zonnebloem


Maretak


Ik Ben

Ik waarschuw jullie maar liever meteen dat ik geen verlicht persoon ben
en dat er geen enkele persoon in deze ruimte is die ooit verlicht zal worden.
Er bestaat niet zoiets als een verlicht persoon.
Het is een contradictio in terminis.
En ik vertel jullie ook maar meteen dat hier geen sprake is van onderricht.
Er wordt hier niets onderwezen, want hier is niemand die iets hoeft te leren
en hier is niemand om iets te onderwijzen.
Het enige dat hier werkelijk gebeurt, is dat we als vrienden samen zijn
om ons iets te herinneren.
Dit gaat er alleen maar over dat we ons iets herinneren
waarvan we misschien het gevoel hebben dat we het zijn kwijtgeraakt.

Sommige mensen hier weten het weer
– ook zijn hier nogal wat mensen die een glimp hebben opgevangen
van wat ze dachten te zijn verloren.
Wat verloren is, is de kinderlijke verwondering over ‘dit’.
Het is absoluut uiterst eenvoudig – het ene waar we meer naar verlangen
dan naar wat ook, is in feite uiterst eenvoudig en onmiddellijk beschikbaar.
En vreemd genoeg heeft dat waar we naar verlangen
en waarvan we denken dat we het verloren zijn, ons nooit verlaten.

Eenvoudiger gezegd: wanneer we nog heel jong zijn, is er gewoon ‘zijn’,
zonder kennis van dat ‘zijn’; er is gewoon ‘zijn’.
En dan komt er iemand langs die zegt: ‘Jij bent Jantje’,
of ‘Jij bent Marietje – jij bent een persoon’.
En op de een of andere manier neemt het denken – de ik-gedachte,
de identiteit, het idee ‘ik ben een persoon’ –
het ‘zijn’ over en identificeert het als Jan of Marietje, of zoiets.
Het neemt ‘zijn’ over en geeft het een naam.
Woorden beginnen, het benoemen der dingen begint.
En het hele idee van ‘ik’ wordt de belangrijkste drijfveer van ons bestaan.
In de wereld waarin wij leven gaat alles over ‘mij’
– het gaat allemaal over ‘de persoon’; is hij of zij geslaagd of mislukt?
We groeien op met geloven in en versterken van het idee
dat er iemand is die een x aantal jaren leeft.

We zijn op reis, we noemen die reis ‘mijn leven’ en wat we moeten doen
– zo wordt ons aangepraat, is zorgen dat we een geslaagd leven leiden.
Je hele investering is gericht op ‘ik ben een persoon
en ik moet ervoor zorgen dat mijn leven goed verloopt.’
En zo word je geprogrammeerd met regeltjes.
De eerste regel op de lijst betreft ‘een goed kind zijn’;
daarop volgt ‘een goede leerling zijn’…
En dan is er een lijst met vereisten op het gebied van werk;
je moet ‘een goede werker’ zijn,
meestal gevolgd door ‘een goede echtgenoot, vrouw of partner’.
Sommige mensen wenden zich tot een geloof om erachter te komen
wat er in hun leven ontbreekt, en opnieuw worden ze geconfronteerd
met een lijst vereisten waaraan ze moeten voldoen
voordat ze waardevol of acceptabel zijn.

Er zijn net zoveel ideeën over een geslaagd leven
als er ogenschijnlijk mensen zijn in de wereld.
Bovendien zijn er veel subtiele niveaus van persoonlijke verworvenheden
– sommige schijnbaar negatief.
Er zijn mensen voor wie slachtofferschap een groot succes lijkt te zijn!
We spelen het spel omdat we werkelijk denken dat we individuen zijn.
Je beweert: ‘Ik ben een persoon’.
Je pretendeert die persoon te zijn en je neemt dat zo serieus
dat je vergeet dat je maar doet alsof
– alles staat in dienst van die bewering.
Heel veel mensen leven hun hele leven zo, en dat is goed,
dat is goddelijk, dat is het goddelijke spel.
Voor sommige mensen ontbreekt er nog steeds iets
na het doorlopen van al die lijsten.
Ze denken: misschien kan ik het vinden door therapie te doen
– misschien kan een therapeut mij vertellen wat er mis is,
wat er ontbreekt.
En zo krijgen ze weer een lijst.
En weer is er die drang om iets te wórden.

Maar om de een of andere reden lijkt het wel of de punten op de lijst
– godsdienst, therapie, wat dan ook – geen oplossing bieden.
Dan horen mensen over iets wat verlichting genoemd wordt en hebben
ze het gevoel het laatste stukje van de puzzel in handen te hebben.
En dus gaan ze op weg, vinden iemand die zich voordoet als goeroe
en doen zij alsof ze discipelen zijn.
En zo bouwen ze over en weer elkaars identiteit op.
De meester die jou zal leren hoe je verlicht moet worden,
wordt steeds belangrijker en jij voelt je in toenemende mate belangrijk
worden omdat jouw meester telkens belangrijker wordt.
Natuurlijk is ook dat weer een prachtig spel van ‘doen alsof’.
En natuurlijk hoort er een lijst bij dat scenario
– meditatie, heel eerlijk zijn of verlichting zo serieus nemen
dat je in een afgrond zou kunnen springen…

Een van de punten op de lijst is ‘hier-nu-zijn’
– hier-nu-zijn en niet denken.
Je kunt er boeken over lezen
en de jongens die je dat vertellen bezoeken…
En je kunt echt een uurtje of drie, vier, hier-nu-zijn
en wie weet twintig seconden lang niet denken!
(Tony Parsons)