zaterdag 25 juli 2015

Papaver - IV


Dipladenia


De kostbare schat van de zuivere geest in de natuurlijke staat

Ons gedrag wordt onvoorspelbaar afwisselend
We zijn in onmiddellijke, pure aanwezigheid geduwd
Waar we geen grond meer onder de voeten hebben
Voor redenaties over waarheid en onwaarheid
Zonder referenties of verwijzingen, 
In grenzeloze transparantie,
Buiten het bereik van de valkuil van filosofie, 
Eten, bewegen, slapen, zitten, 
Dag en nacht; één glad continu geheel 
We leven in de gelijkheid van de realiteit van onze eigen aard.

Met geen goden om te aanbidden, geen duivels om uit te drijven, 
Niet langer nog de gewoonte om speciaal in meditatie te gaan zitten.
Zonder pretentie, vrij en op z’n gemak
Hier is een ongedwongen meester, 
Zonder een gevoel van trots over zijn besef van totaliteit.
Wijd open, losjes rondhangend in spontaniteit en eenheid,
Zonder de behoefte om te handelen, 
Veilig in het nu, vrij van stress en ongemak, is hij gelukkig.

Subtiel helder inzicht is zonder bodem 
En meditatie is niet een speciale staat.
Dus er is geen discipline meer om na te streven, 
En geen doel nog om te bereiken
Nergens enige voorkeur, elk onderscheid gladgestreken
Geen noodzaak voor streven en strijden, in nul dimensies, 
Zijn wij tevreden.

Door de afwezigheid van ambitie 
Eindigt iedere gedisciplineerde beoefening
En omdat er niets is wat we zouden kunnen verliezen, 
Laten we alle benauwende correcties varen
Aangezien noch iets, noch alles, noch niets bestaat
Is alles wat verschijnt, alles wat gebeurt, altijd al vrij.
Maar aangezien bevrijding van nature, in het nu, 
Door zichzelf, onmogelijk is
Is er in de totaliteit waar je niet naar kunt verwijzen 
Niets wat nog opgelost hoeft te worden.
(Longchenpa)

zaterdag 18 juli 2015

Zee


Avond


Waarlijk, Ik ben de essentie van alles

Waarlijk, Ik ben de essentie van alles
Ik manifesteer me in alles
Ik ben het Ene, er bestaat niets anders
Ik ben het Zelf van alles
Waarlijk, Ik ben het ondeelbare, oppermachtige Brahman
Ik ben non-duaal van aard
Ik besta enkel als mezelf.
Door een dergelijke overtuiging dat men Brahman is,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, Ik ben louter wijsheid
Ik ben opperste gelukzaligheid
Ik ben onverwoestbaar
Ik ben het ondeelbare Absolute
Waarlijk, Ik ben het ene Absolute
Ik ben, zonder dat er iets anders bestaat
Ik ben enkel mezelf.
Door een dergelijke overtuiging dat men het Absolute is,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, Ik ben de verheven Shiva
Ik ben ook het vereren van de verheven Shiva
Ik ben ook Vishnu
Ik ben ook de aanbidding van Vishnu
Waarlijk, Ik ben ook de grote Brahma
Ik ben de verscheidenheid van alle dingen
Ik ben het oppermachtige non-duale Brahman.
Door een dergelijke overtuiging dat men het Absolute is,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, ik ben de goden, de demonen en de mensen
Ik ben alle rondzwervende dieren
Ik ben alle werelden die vergaan
Ik ben de miljoenen universa
Waarlijk, Ik ben alle bewegende en bewegingsloze dingen
Ik ben de wereld, het individu en het Ultieme
Ik ben het oppermachtige non-duale Brahman.
Door een dergelijke overtuiging dat men het Absolute is,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, Ik ben wat verschijnt als dit
Ik ben ook wat verschijnt als ”ik” en ”jij”
Ik ben ook wat verschijnt als dat
Ik ben ook wat verschijnt als iets anders
Waarlijk, Ik ben wat verschijnt als wat dan ook
Ik ben altijd alles
Ik ben het wonderbaarlijke, oppermachtige Brahman.
Door een dergelijke overtuiging aangaande het ongedeelde Absolute,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, Ik ben datgene wat wordt gedacht en gezien
Ik ben de getuige die slechts uit Bewustzijn bestaat
Ik ben alle activiteiten van de geest
Ik ben alle gedachten die ontspringen
Waarlijk, ik ben alles in deze wereld van dualiteit
Ik ben zowel het ”zijn” als het ”niet-zijn”
Ik ben het non-duale, oppermachtige Brahman.
Door een dergelijke overtuiging aangaande het ongedeelde Absolute,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Nooit is er iets ontstaan
Waar kan datgene wat niet ontstaan is zich bevinden?
Hoe kan er evolutie zijn van ongeboren en niet bestaande dingen?
Er is totaal niets gescheiden van het ongedeelde Brahman
Alles is Brahman
En Dat ben Ik.
Door een dergelijke overtuiging
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

(De Ribhu Gita)

zondag 12 juli 2015

Passiebloem - Passiflora - III


Wilde roos


Reïncarnatie

Reïncarnatie bestaat uit het idee dat we als ziel, 
zelf, persoon of individu terugkeren 
in een nieuw lichaam doordat onafgewerkte zaken 
zouden continueren in nieuwe vormen.

Dat zou komen omdat er een continuerend deel 
is dat steeds opnieuw vorm zoekt.
Maar als het waar is dat ik niet ben 
die ik denk dat ik ben, 
dan is het zeker waar dat ik niet ben 
die ik dacht dat ik mijn vorig leven was.

Misschien, omdat ik dacht dat ik iemand was 
in mijn vorig leven, 
dat ik incarneerde in dit lichaam 
om er vervolgens achter te komen 
dat ik niet ben die ik dacht dat ik was 
en denk dat ik nu ben.

Nu ik het nog eens goed bezie: 
'ik ben niemands incarnatie'.
(Alexander Smit)

zondag 5 juli 2015

Zeegezicht - LIII


Kringen


De Zee

Als ik heel stil ben
kan ik vanuit mijn bed
de zee horen ruisen
Maar het is niet genoeg
heel stil te zijn
ik moet ook mijn gedachten
van het land terugtrekken

Het is niet genoeg
de gedachten van het
vasteland terug te trekken
ik moet ook het ademen
aan het ritme van de zee aanpassen
omdat ik bij het inademen
minder hoor

Het is niet genoeg
de adem aan het ritme van de zee aan te passen
ik moet ook handen en voeten
hun ongeduld afnemen

Het is niet genoeg
handen en voeten te kalmeren
ik moet ook de beelden over mezelf weggeven

Het is niet genoeg de beelden weg te geven
ik moet ook het moeten loslaten

Het is niet genoeg het moeten los te laten
zolang ik het ik niet verlaat

Het is niet genoeg het ik los te laten
ik leer vallen

Het is niet genoeg te vallen
maar terwijl ik val
en mij ontval
houd ik op
de zee te zoeken
omdat de zee nu
van de kust naar boven
mijn kamer binnengekomen
en overal om mij heen is

Als ik heel stil ben
(Dorothee Sölle)