zondag 19 februari 2017

Ons leven is uiteindelijk

Ons leven is uiteindelijk 
onze eigen verantwoordelijkheid. 
Er zijn vele dingen waarover 
we geen zeggenschap hebben 
en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn. 

Maar we zijn verantwoordelijk voor hoe 
we op omstandigheden reageren. 
En uitsluitend onze reactie bepaalt 
of die omstandigheid ten goede 
of ten kwade wordt gekeerd. 

Vaak reageren we automatisch, 
door in de verdediging te gaan 
of innerlijk in elkaar te krimpen 
in plaats van creatief op een mens 
of een situatie te reageren. 

Gedachteloze reacties brengen zelden 
begrip of intimiteit tussen mensen teweeg. 

Aangezien we allemaal 
naar intimiteit hunkeren, 
kan het ons voordeel opleveren 
om het erop te wagen 
te leren hoe we onszelf 
uit die automatische piloot krijgen 
en bewust onze reactie kunnen kiezen. 

Wanneer we bewust en creatief 
onze respons leren kiezen, 
zijn we vrijer om een leven 
van voortdurende groei 
en meer geluk op te bouwen.
(Sue Putton Thoele)

vrijdag 20 januari 2017

De meesten van ons zullen moeten toegeven

De meesten van ons zullen moeten toegeven 
dat we piekmomenten hebben gekend, 
die zo ver buiten de tijd stonden 
dat verleden en toekomst leken weg 
te smelten in vergetelheid. 

Verloren in een zonsondergang; 
totaal opgaand in het spel van maanlicht 
op het water van een zwarte, peilloos diepe vijver; 
weggedreven uit het zelf en de tijd 
in de vervoerende omhelzingen van een geliefde...

Wie heeft nooit het tijdloze ervaren? 
Wat hebben al deze ervaringen gemeen?
Het lijkt alsof in al die ervaringen 
de tijd is opgeschort, 
omdat we volledig opgaan in het huidige moment...

Het huidige moment is een tijdloos moment, 
en een tijdloos moment is een eeuwig ogenblik - 
een moment dat verleden noch toekomst kent, 
voor noch na, gisteren noch morgen. 

Opgaan in het huidige moment 
betekent dus een duik in de eeuwigheid, 
een door de spiegel stappen 
in de wereld van het Ongeborene en het Onsterfelijke. 
(Ken Wilber)