zondag 27 mei 2012

Bamboe - VII


Spiegelbeeld


De zilveren spiegel

Alleen spookachtige dingen
hebben een schrikaanjagende uitwerking op de mens.
Het leven schuurt en brandt als een haren pij,
maar de zonnestralen van de wereld van de Geest
brengen mildheid en warmte.
Ook een zilveren spiegel zou, als ze gevoel bezat,
alleen pijn lijden bij het polijsten.
Eenmaal glad en glanzend geworden,
weerkaatst ze alle beelden die erop vallen,
zonder smart of opwinding.
Zalig de mens, die van zichzelf kan zeggen:
ik ben gepolijst. 

'Op Uwe zaligheid wacht ik, o Heer.'

De mensen gaan geen weg,
noch van het leven noch van de dood,
zij verstuiven als kaf in de storm.
In de Talmoed staat: 'Alvorens God de wereld schiep,
hield hij de wezens een spiegel voor;
daarin zagen zij de geestelijke smarten van het bestaan
en de vreugden die erop volgden.
Toen namen sommigen de smarten op zich.
De anderen echter weigerden
en die schrapte God uit het boek der levenden.'

Jij echter gaat een weg en hebt die uit vrije wil betreden,
je bent door jezelf geroepen - ook al weet je dat nu zelf niet meer.
Wees niet bedroefd: langzamerhand, naarmate het Weten komt,
komt ook de herinnering.
Weten en herinnering zijn één.

(Gustav Meyrink)

zondag 20 mei 2012

Klaproos - VI


Schaapjes tellen


Onwetendheid noch illusie

Onwetendheid noch illusie 
is je ooit deelachtig geworden.
Vind het zelf waaraan je 

onwetendheid en illusie toeschrijft, 
en je vraag zal beantwoord zijn. 
Je spreekt alsof je het Zelf kent 
en ziet dat het beheerst wordt 
door onwetendheid en illusie. 
Maar in feite ken je het Zelf niet, 
en ben je evenmin bewust van onwetendheid.

Word hier in godsnaam helder over. 
Dat zal je bij het Zelf brengen 
en je zult beseffen dat het onwetendheid 
noch begoocheling bevat. 

Het is alsof je zegt: 

als er zon is, hoe kan er dan duisternis bestaan? 
Zoals er duisternis heerst onder een steen, 
hoe sterk het zonlicht ook is, 
zo bevinden zich onwetendheid en illusie 
in de schaduw 
van het 'ik-ben-het-lichaam'-bewustzijn. 
Vraag niet 'waarom' en 'hoe'. 
Het is de creatieve verbeelding eigen 
om zichzelf te identificeren met haar creaties. 
Je kunt dat elk ogenblik een halt toeroepen 
door je aandacht er niet meer op te richten 
of het nader te onderzoeken. 
(Sri Nissargadatta Maharaj)

zondag 13 mei 2012

Klankschaal - XLIX


Meidoorn


Leegte hier, leegte daar

Leegte hier, leegte daar,
maar het oneindige universum staat altijd
vlak voor je.
Oneindig groot staat gelijk aan oneindig klein,
want elke afbakening is verdwenen
en de grenzen zijn weg.
Hetzelfde geldt voor zijn en niet-zijn.
Verspil geen tijd aan twijfels en argumenten
die hier niets mee te maken hebben.

Eén ding, alle dingen:
haal ze zonder onderscheid door elkaar.
In deze realisatie leven betekent
je geen zorgen maken over onvolmaaktheid.
In dit vertrouwen leven betekent
de weg naar niet-dualiteit,
want niet-dualiteit is één met de vertrouwende geest.

Woorden!
De Weg is boven taal verheven,
want daar is
geen gisteren
geen morgen
geen vandaag.
(Sosan)

woensdag 2 mei 2012

桜 - Sakura

Kersenbloesem

Lentelicht


Roemi's lofzang

Twee gedichten van Roemi

1.
Kom
naar de boomgaard in de lente.
Er zijn licht en wijn en
liefjes tussen de granaatbloesems.
Kom je niet,
dan doet dit alles er niet meer toe.
Kom je wel,
dan doet dit alles er niet meer toe.

2.
Ben je bij iedereen behalve bij mij,
dan ben je bij niemand.
Ben je bij niemand anders dan bij mij,
dan ben je bij iedereen.
Wees niet slechts betrokken bij iedereen,
maar word iedereen.
Als je zovelen wordt, ben je niets.
Leegte.

(Djelal-oed-Din-Roemi)