vrijdag 20 januari 2017

De meesten van ons zullen moeten toegeven

De meesten van ons zullen moeten toegeven 
dat we piekmomenten hebben gekend, 
die zo ver buiten de tijd stonden 
dat verleden en toekomst leken weg 
te smelten in vergetelheid. 

Verloren in een zonsondergang; 
totaal opgaand in het spel van maanlicht 
op het water van een zwarte, peilloos diepe vijver; 
weggedreven uit het zelf en de tijd 
in de vervoerende omhelzingen van een geliefde...

Wie heeft nooit het tijdloze ervaren? 
Wat hebben al deze ervaringen gemeen?
Het lijkt alsof in al die ervaringen 
de tijd is opgeschort, 
omdat we volledig opgaan in het huidige moment...

Het huidige moment is een tijdloos moment, 
en een tijdloos moment is een eeuwig ogenblik - 
een moment dat verleden noch toekomst kent, 
voor noch na, gisteren noch morgen. 

Opgaan in het huidige moment 
betekent dus een duik in de eeuwigheid, 
een door de spiegel stappen 
in de wereld van het Ongeborene en het Onsterfelijke. 
(Ken Wilber)