vrijdag 29 februari 2008

Japanse roos

Het geschenk van de roos

Ruik het geschenk van de roos in het voorbijgaan!
Deze aanwezigheid is onbetaalbaar.
Zij komt de tuin binnen langs de ene weg
en verlaat hem langs een andere.
Muzikant! We zijn allen vrienden hier -
ga door met je lied!
We hebben genoeg van het
'Zoals het was in het begin en nu en altijd'.
(Hafiz)

woensdag 27 februari 2008

Vreemde wolk

Lichtvonken

Dring door in het hart van een waterdruppel

Dring door in het hart van een waterdruppel -
je wordt overspoeld door zeshonderd zuivere zeeën.
Onderzoek zorgvuldig een deeltje stof,
je zult een miljoen onnoembare zaken zien.
De ledematen van een vlieg zijn als een olifant.
Honderd herfstoogsten huizen in een gerstekorrel,
Een ware wereld in een gierstkorrel.
De vleugels van een insect ontvouwen een oceaan.
Kosmische stralen liggen verscholen in mijn oogappel.
En op de een of andere manier dient mijn hart
als huisvesting voor de Pols van het Heelal.
(Mahmud Shabistari)

dinsdag 26 februari 2008

Le passeur d'eau


De veerman - Marck Macken (aan de Schelde in St.-Amands)

Zonnewijzer - II

'Keuze' bestaat niet

Denk je dat je ervoor kiest om dit te lezen?
Het is hoogstens zo
Dat deze woorden je aandacht trekken.

Je weet niet welke woorden er staan
En wat ze te zeggen hebben
Tot je ze leest.
Dus hoe kun je dan de keus maken
Of je ze gaat lezen of niet?
Zelfs als je het hiermee eens bent
Kun je nog geloven dat je het vermogen hebt om te kiezen
Of je verder leest of niet.
'Het eerste stuk is saai, dus de kans is groot -
dat de rest even saai is.'

In feite kun je zelfs daar niet voor kiezen:
er bestaat niet zoiets als 'keuze'.
Merk op dat doorlezen gebeurt
Of niet gebeurt.
Verder lezen mag gevolgd zijn op de gedachte
'Ik denk dat ik doorlees',
Maar dat is gewoon iets anders dat gebeurde,
Een even onbeheersbare gebeurtenis.

Dit gebeurt gewoon.
Er is geen sprake van keuze en verantwoordelijkheid.
Als dat gezien wordt
Blijken schuld en blaam niet meer dan misvattingen.

Dan is er vrijheid, verlossing
Eeuwige zaligheid.
Dan is er absolute vergevingsgezindheid
naar alles en iedereen toe.
Dat is liefde.

(Guy Smith)

Zonsopgang

Kronkelhazelaar - II

De mensen zouden niet zo veel...

De mensen zouden niet zo veel moeten
nadenken over wat ze moeten doen;
ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn.
Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn,
dan zouden zij licht uitstralen,
en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken.
Als je rechtvaardig bent,
dan is ook wat je doet rechtvaardig.
Denk niet dat je heiligheid kunt grondvesten op daden;
veeleer groeit heiligheid uit de grond van je hele wezen.
Want niet de daden heiligen ons,
maar wij moeten de daden heiligen.
(Meester Eckhart)

Vlucht van kieviten

Klank van het licht

Dag en nacht

Dag en nacht volgen elkaar op,
maar niemand weet
waar ze vandaan komen.
(Tswang Tse)

zaterdag 23 februari 2008

Waterwezen

Waterlelie - III

Waterlelie - II

zie de onbewogen schoonheid
de waterlelie die zich zonder woorden
aan mij schenkt
die diepe tederheid om mij heen

hoor de wind genodigd door het riet
de grond verrast mij met de geur van koevla
wat zijn mijn stappen licht
in dit klein moment van eeuwigheid

ik buig mij voor de vissen hier
alles valt nu op zijn plaats
het gras dat zichzelf in mij herinnert
een nieuwe aarde die de hemel is
(Han Marie Stiekema)

vrijdag 22 februari 2008

Schorre

Leegte

Omdat ik alles ben wat zich voordoet,
wat men zich kan voorstellen dat zich voordoet,
ben ik die me dat voorstelt niet voorstelbaar;
alleen ik stel me iets voor,
dus hoe zou ik me een voorstelling kunnen maken van dat
wat zich een voorstelling maakt?
Wat ik ben is wat zich een voorstelling maakt;
moet ik zo nodig nog meer zijn?

Wanneer zou ik geboren kunnen zijn,
ik die de bedenker van de tijd zelf ben?
Waar zou ik kunnen leven,
ik die de ruimte omvat waarin alle dingen zich uitstrekken?
Hoe zou ik kunnen sterven,
ik die geboorte, leven en dood van alle dingen omvat,
ik die omvat maar zelf niet omvat kan worden?

Ik ben zijn, onwetend van mijn zijn,
maar mijn zijn is alle zijn.
(Wei Wu Wei)

donderdag 21 februari 2008

Klankschaal - XIV

Oplossen

Het Woord is de oceaan; gij zijt de wolken.
En is een wolk niet slechts een wolk
dank zij de oceaan die haar bevat?
Dwaas zou immers de wolk zijn die haar leven
zou verdoen door te trachten
zich in de ruimte vast te klampen,
teneinde haar vorm en identiteit voor altijd te bewaren.
Wat zou zij met haar dwaze streven anders
oogsten dan teleurgestelde hoop en bittere ijdelheid?

Tenzij zij zichzelf verliest, kan zij zichzelf niet vinden.
Tenzij zij als wolk sterft en oplost,
kan zij de oceaan in zich, die haar enige zelf is, niet vinden.

(Mikhail Naïmy)

zaterdag 16 februari 2008

Droomlandschap

Het vuur is zinvol

Het vuur is zinvol, al het brandbare doet het vergaan. 
Alles wat droog geworden is en ontvlambaar. 
Hoe stil moet de ziel geworden zijn 
om de aanraking ermede te vernemen. 
Het verterende vuur, het reinigende vuur, 
waardoor de grote verandering begint 
en waardoor de mens nader komt tot wat hij is. 
Want hij is uit vuur geboren en weet het niet. 
Hij weet niet dat hij in het vuur van de geest zijn wortel heeft. 
Zijn geestelijke gestalte is een vuurgestalte.
(Barend van der Meer)

donderdag 14 februari 2008

Barrière

Zandbank

In de stroom van de tijd

De stroom heeft geen begin, geen einde.
Je ziet de andere oever niet. Hij is te breed.
Hij vloeit of hij zonder bedding is,
zo machtig en zo diep.
Het oppervlak schittert onder het licht
met miljarden fonkelingen.
Je danst mee in één druppel,
één fractie lang, één fractie kort.
(Jaak Fontier)

Overwinterde hortensia

Roer

Zijn

'Er is iets wat me al lange tijd bezighoudt,' zei Hamun
tegen Gibsen. 'Als ik zeg "
ik" en "mij", wat bedoel ik dan?
Wie ben ik? Wat ben ik?
Hoe kan ik ooit te weten komen wie en wat ik ben?'

Gibsen zei niets.
'Hoorde je mijn vragen?' vroeg Hamun.
'Wat?' zei Giben. 'Zei er iemand iets?

(Alan Wakeman)

maandag 4 februari 2008

Sterrenreis van een blaadjeZuivere, onmiddellijke ervaring

Zuivere, onmiddellijke ervaring kent geen subjectiviteit,
noch los daarvan bestaande objecten.
Ze bestaat niet uit een ‘iets’ dat een ervaring heeft
van ‘iets anders’.
Er is geen ‘buiten’ en ‘binnen’.

Het hele universum, inclusief gedachten, gevoelens, sterren
en blaadjes papier vertoont zich puur.
Maar er is niemand die de vertoning gadeslaat,
er is alleen de vertoning.
Zelfs het ‘ik’ is slechts een gedachte die zich
vertoont en weer verdwijnt...

Deze manier van kennen zou je ‘Kennen-als-Zijn’
kunnen noemen.
Het is een kennen dat ‘grenzen’ opent en doet smelten.
(Pantha Chinmayo)

Dorre tak

vrijdag 1 februari 2008

Wolken - V

Golven - II

Van golf tot zee

De zee, stijgend in mijn golf,
haar vullend tot de boord,
maakt van mijn golf de zee,
alleen de zee blijft over.

Wanneer de golf dan daalt
en ingaat tot de zee
is zij reeds diep vergeten.
Alleen de zee bestond.

Alleen de zee bestaat.
(Erik van Ruysbeek)