donderdag 21 februari 2008

Oplossen

Het Woord is de oceaan; gij zijt de wolken.
En is een wolk niet slechts een wolk
dank zij de oceaan die haar bevat?
Dwaas zou immers de wolk zijn die haar leven
zou verdoen door te trachten
zich in de ruimte vast te klampen,
teneinde haar vorm en identiteit voor altijd te bewaren.
Wat zou zij met haar dwaze streven anders
oogsten dan teleurgestelde hoop en bittere ijdelheid?

Tenzij zij zichzelf verliest, kan zij zichzelf niet vinden.
Tenzij zij als wolk sterft en oplost,
kan zij de oceaan in zich, die haar enige zelf is, niet vinden.

(Mikhail Naïmy)

Geen opmerkingen: