dinsdag 30 juni 2015

Krishna en Radha


Gras - III


Liefde

Liefde geeft ons leven terug als wonder
Maakt gewone dingen weer bijzonder
Liefde maakt koude warm
Openbaart in zwakheid kracht
Laat leegte vervullend zijn
Onvolkomenheid volmaakt
Ontoereikendheid compleet.
Liefde maakt de gevangene
van zijn eigen gedachten vrij.
De diepste diepten brengen
de hoogste waarden heel dichtbij
Liefde maakt het lijden vederlicht
Duisternis brengt de liefde in het zicht.
In liefde blijkt de zieke heel te zijn
De essentie van het donker blijkt het licht

Wanneer men er met liefde naar kijkt,
Blijkt de leugenaar waarachtig,
De twijfelaar daadkrachtig
Het is de liefde voor al wat is, die dat bereikt.

Liefde laat ons opstaan uit de dood
Maakt kleine daden groot
Doet ons glimlachen om waar men eerder niet
Van dit wonderbaarlijk leven genoot.

Waar een medemens eerst vijand leek,
Bleek ook deze een leraar in liefde
Wanneer men beter keek.
(Deirdre De Bruyn)

woensdag 24 juni 2015

Waterlelie - VI


Compositie - XXXV


Laat mij dromen

Laat mij dromen, laat mij slapen
in een nacht zonder sterren
want zij blinken mij teveel
en spreken te luid
hun woorden houden mij wakker
maken mij bang
voor iets wat ik niet ken
voor iets wat ik niet zie
laat mij in sluimerende rust
in haar bedwelmende omarming
respecteer mijn wens
dat de waarheid aan mij voorbijgaat
en niet met luide klop
op de gesloten luiken
mijn dromen verstoort
zing een lied voor mij
teder en zacht
tot de ogen sluiten
en de lippen zwijgen
druk een kus op het voorhoofd
en fluister mij toe
dat de ochtend zal komen
de nacht voorbij
fluister mij toe
in woorden van goud
dat het duister zal vervagen
het goede zal komen
vanachter de horizon der tijd
ik zie niet verder, het is mij te ver
de bergen, ik zie er tegenop
de dalen, ik zie er niet overheen
wieg mij in je armen
heen en weer
in de golving der illusie
dat het morgen, ja echt, morgen
allemaal wel goed komen zal

Tot dan, niet eerder als dan
wanneer het tijdelijke
verzwolgen is door het eeuwige
en wederkerende
de liefde uit haar schulp
als uit een gesloten oester
gekropen is, het licht tegemoet
ik smeek je, tot dan
laat mij dromen, laat mij slapen...

(Ron Appeldoorn)

vrijdag 19 juni 2015

Zeegezicht - LII


Witte waterlelie


De ziener

het stamland van stilte
is niet zo veraf
en toch: ongezien voor wie kijkt

het is geborgen
in de frisse bron van de ziener
hij ziet met het hart

zien is zijn
wie ziet, is
zien is zonzwemmen
een volkstoeloop van heldere druppels
van zuiver hartweten
in een oceaan van liefde beleven
liefde is,
want ze kan niets anders zijn
een glimlach op de mond van de ziener

zien is ondervoed
we kijken teveel
alles gaat voorbij en wij kijken ernaar
zelfs grote pottenkijkers kijken mee
kijkers, verrekijkers, camera’s,
microscopen, telescopen…
een glimlach op de mond van de ziener

zoek niet naar zien
stop gewoon met kijken
word zo een vinder
en vind jezelf terug
hartelijk weer-zien
zalig zij die zuiver van hart zijn
zij zullen het licht zien
wie ziet is tijdloos:
niet van morgen, maar zeker ook niet van gisteren
hij is nu

al die opgedrongen angst van machtigen:
zwartkijkers naar een kijkkast van geld…
al dat lawaai van kijvende godsdiensten: 
oefenaars in het kijken door het kijkgat van gelijk hebben
een glimlach op de mond van de ziener
hij ziet het spel, hij doorziet het en hij ziet er in
hij is gestopt met kijken
hij is het zien geworden
het graag zien
hij is,
want hij kan niets anders zijn…

is iemand die ziet dan zonder actie?
‘do ut des’ is aan geen ziener besteed
hij ziet wat hij is, hij leeft wat hij is
dat is zijn actie
omdat zovele anderen kijken, 
wordt een ziener nogal vlug raar bekeken
dat is zijn lot
een glimlach op zijn gezicht

vaak hoor je dan ook een ziener zeggen:
we zien wel
we zien wel
zie je wel?
(Johan Duyck)

maandag 15 juni 2015

Druivenblad


Wolken - XXI


U bent het Pad

U bent het Pad,
En het Doel dat door paden nooit bereikt wordt;
U bent de wetmatige Heer,
Waarin alle wetten zich verliezen
Als rivieren in de zee.
Dit, zeg ik, is stilte,
Een terugkeer naar de oorsprong,
Of, beter nog, een terugkeer
Naar de wil van God,
Een terugkeer naar wat blijvend is;
Dit noem ik verlichting,
En dit niet te kennen
Is blindheid dat kwaad veroorzaakt.
Maar wanneer je kent 
Wat eeuwig hetzelfde is,
Dan heb je je eigen gestalte gevonden
En dat brengt rechtvaardigheid met zich mee. 

Rechtvaardigheid is koninklijk
En koninklijkheid is goddelijk
En goddelijkheid is het Pad
Dat uiteindelijk is.
Hoewel je zult sterven,
Zul je niet vergaan.
U voedt en onderhoudt
Al wat men ziet of schijnt te zien,
U zult altijd behoefte aan liefde hebben
En er komt geen einde aan Uw dorst naar vrede. 

Hoewel de tijd een maliënkolder om Uw naaktheid is
En hoewel de ruimte Uw schoeisel is,
Worden Uw voeten toch opengehaald 
door de doornen van mijn gebed
En Uw lichaam wordt doorboord door gelukzaligheid.
Algenezer, maar ook alle wonden,
Totaliteit van het leven, maar altijd stervend,
Alom geprezen, maar toch zonder lof,
Het eind van alles, maar Zelf eindeloos!
U bent de doodsstrijd der mensen,
Het gehuil van een gewond dier, 

U bent de trotse bergen
En de adelaar die daar naar beneden zeilt.
U bent de ongeborene 
die zingt onder het hart van de moeder,
De strijdkreet van het pasgeboren kind,
Het lied op de lippen van de minnaar
En de plotselinge vreugde die het oog 
van een bruid vult met tranen.
U bent het bochtige patroon
Dat vogelvleugels maken in de lucht,
U bent het sidderende gras
En de tijger die er doorheen sluipt.
(Dhan Gopal Mukerji)

dinsdag 9 juni 2015

Appelbloesem


Maretak - III

Viscum album

Vanuit de stralende dimensie van verrukking

Vanuit de stralende dimensie van verrukking
ontvouwt het tijdloos Gewaarzijn zich in vijf kwaliteiten:

Omdat alle zintuiglijke verschijnselen puur zijn,
is er het gewaarzijn als een spiegel,
die lijden en bevrijding glashelder weerkaatst.

Omdat er geen vooroordelen of dualiteiten bestaan,
is er het gewaarzijn van gelijkheid.

Het allesonderscheidend gewaarzijn onthult de rijkdom
van alle zintuiglijke gewaarwordingen en objecten.

Omdat geen enkele inspanning nodig is,
is er gewaarzijn als spontane vervulling.

Omdat deze aspecten niet gescheiden kunnen worden,
is er het gewaarzijn als de basale ruimtelijkheid
van alle verschijnselen.
(Longchenpa)

vrijdag 5 juni 2015

Zeegezicht - LI


Klaprozen - IV


Dit kostbare leven…

Alle eer komt toe aan de onovertroffen leraar Padmasambhava.

Nu je dit kostbare menselijke leven hebt verworven,
met al zijn rijkdommen en vrijheden,
zorg ervoor dat je het niet onnadenkend verspilt.
Moedig jezelf aan om de zin van dit leven te doorgronden.

Je bewustzijn is de bron van alles.
Het is zeer vaardig in manipulatie en bedrog,
en wanneer je het niet onderzoekt, houdt het je voor de gek.
Wanneer je het eenmaal diepgaand onderzoekt,
heeft het geen wortel en geen basis:
het komt nergens uit voort, vertoeft nergens en gaat nergens naartoe.
Alles – inclusief lijden en bevrijding (samsara en nirwana) – 
is slechts een weerspiegeling van het heldere en onheldere bewustzijn;
in werkelijkheid bestaan noch lijden noch bevrijding.

De bron van het mededogende gewaarzijn is van oorsprong leeg.
Hoewel het gewaarzijn vrij is van kenmerken, 
is het niet slechts een kaal niets,
maar stralend en van nature aanwezig.

De ongeboren ruimte van het helder gewaarzijn 
Ontstaat vanzelf, zonder oorzaak of voorwaarden.
Alert, altijd nieuw en naakt, 
wordt dit gewaarzijn niet gekleurd door de dualistische geest,
en niet vervuild door intellectuele denkbeelden. 
Blijf in deze spontaan aanwezige meditatie.

Zelfs het woord 'mediteren' is slechts een woord;
in werkelijkheid is er niemand die mediteert 
en niets om op te mediteren.
Verblijf onafgebroken, zonder je te laten afleiden,
in dit lege gewaarzijn, het ware gezicht van de ruimte van het Zijn.

De bedrieglijke cyclus van oorzaak en gevolg van samsara 
komt nooit tot stilstand.
Hoe harder je werkt om je problemen op te lossen, 
hoe groter ze worden.
De overtuiging dat er vrienden en vijanden zijn 
wordt sterker en sterker,
en de oorzaken die leiden naar negatieve emoties
stapelen zich op. 
Streef naar het ware inzicht,
en wanneer je dit inzicht kunt verwezenlijken 
in al je denken, spreken en handelen,
ontdek je het grootse ontwaken, het pad naar bevrijding.
En als je sterft, zul je nergens spijt van hebben.
Op dit moment en in alle momenten die nog komen,
bewandel je het pad van altijd groeiende vreugde.

In het kort:
De essentie van het ware inzicht 
is het doorsnijden van het je vastklampen aan het lijden,
liefde en mededogen te ontwikkelen voor alle levende wezens,
en je gewone bewustzijn volledig te doorzien.
Beoefen dit continu, zonder je te laten afleiden.

Hoewel ik volstrekt immuun ben voor het ware inzicht, 
geen enkele ervaring heb met mediteren 
en uitsluitend de donaties opmaak, 
heb ik, Chökyi Lodrö, dit geschreven overeenkomstig 
wat de leraren onderwezen hebben, 
om aan het verzoek van de yogini Pad Lu te voldoen.
(Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö)

maandag 1 juni 2015

Lis - VIISchelde bij tegenlicht


In Leegte is er geen eigenbelang

In Leegte is er geen eigenbelang,
Eigenbelang ontstaat ten gevolge van verwarring.
Kijk zonder je te laten begoochelen in het hart 
van degene die zijn eigenbelang vooropstelt.
Kijk en hou dat vol zonder je af te laten leiden,
Het eigenbelang lost op en verandert in Leegte.
Blijf voortdurend in deze lege staat,
Dat is de totale reiniging van eigenbelang.
Er bestaat geen hogere vorm van onbaatzuchtigheid.
Hoe wonderbaarlijk is dit alles voor de yogi die dit realiseert!

In Leegte is er geen boosheid,
Boosheid ontstaat ten gevolge van verwarring.
Kijk zonder je te laten begoochelen in het hart 
van degene die zich boos voelt.
Kijk en hou dat vol zonder je af te laten leiden,
De boosheid lost op en verandert in Leegte.
Blijf voortdurend in deze lege staat,
Dat is de totale reiniging van boosheid.
Er bestaat geen hogere vorm van geduld.
Hoe wonderbaarlijk is dit alles voor de yogi die dit realiseert!

In Leegte is er geen afleiding,
Afleiding ontstaat ten gevolge van verwarring.
Kijk zonder je te laten begoochelen in het hart 
van degene die afgeleid wordt.
De afleiding lost op en verandert in Leegte.
Blijf voortdurend in deze lege staat,
Dat is de totale reiniging van afleiding.
Er bestaat geen hogere vorm van concentratie.
Hoe wonderbaarlijk is dit alles voor de yogi die dit realiseert!
(Patrul Rinpoche)