vrijdag 5 juni 2015

Dit kostbare leven…

Alle eer komt toe aan de onovertroffen leraar Padmasambhava.

Nu je dit kostbare menselijke leven hebt verworven,
met al zijn rijkdommen en vrijheden,
zorg ervoor dat je het niet onnadenkend verspilt.
Moedig jezelf aan om de zin van dit leven te doorgronden.

Je bewustzijn is de bron van alles.
Het is zeer vaardig in manipulatie en bedrog,
en wanneer je het niet onderzoekt, houdt het je voor de gek.
Wanneer je het eenmaal diepgaand onderzoekt,
heeft het geen wortel en geen basis:
het komt nergens uit voort, vertoeft nergens en gaat nergens naartoe.
Alles – inclusief lijden en bevrijding (samsara en nirwana) – 
is slechts een weerspiegeling van het heldere en onheldere bewustzijn;
in werkelijkheid bestaan noch lijden noch bevrijding.

De bron van het mededogende gewaarzijn is van oorsprong leeg.
Hoewel het gewaarzijn vrij is van kenmerken, 
is het niet slechts een kaal niets,
maar stralend en van nature aanwezig.

De ongeboren ruimte van het helder gewaarzijn 
Ontstaat vanzelf, zonder oorzaak of voorwaarden.
Alert, altijd nieuw en naakt, 
wordt dit gewaarzijn niet gekleurd door de dualistische geest,
en niet vervuild door intellectuele denkbeelden. 
Blijf in deze spontaan aanwezige meditatie.

Zelfs het woord 'mediteren' is slechts een woord;
in werkelijkheid is er niemand die mediteert 
en niets om op te mediteren.
Verblijf onafgebroken, zonder je te laten afleiden,
in dit lege gewaarzijn, het ware gezicht van de ruimte van het Zijn.

De bedrieglijke cyclus van oorzaak en gevolg van samsara 
komt nooit tot stilstand.
Hoe harder je werkt om je problemen op te lossen, 
hoe groter ze worden.
De overtuiging dat er vrienden en vijanden zijn 
wordt sterker en sterker,
en de oorzaken die leiden naar negatieve emoties
stapelen zich op. 
Streef naar het ware inzicht,
en wanneer je dit inzicht kunt verwezenlijken 
in al je denken, spreken en handelen,
ontdek je het grootse ontwaken, het pad naar bevrijding.
En als je sterft, zul je nergens spijt van hebben.
Op dit moment en in alle momenten die nog komen,
bewandel je het pad van altijd groeiende vreugde.

In het kort:
De essentie van het ware inzicht 
is het doorsnijden van het je vastklampen aan het lijden,
liefde en mededogen te ontwikkelen voor alle levende wezens,
en je gewone bewustzijn volledig te doorzien.
Beoefen dit continu, zonder je te laten afleiden.

Hoewel ik volstrekt immuun ben voor het ware inzicht, 
geen enkele ervaring heb met mediteren 
en uitsluitend de donaties opmaak, 
heb ik, Chökyi Lodrö, dit geschreven overeenkomstig 
wat de leraren onderwezen hebben, 
om aan het verzoek van de yogini Pad Lu te voldoen.
(Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö)

Geen opmerkingen: