dinsdag 30 juni 2009

Berenklauw - III

Venster op oneindigheid

Dit

Ik zie geen oorzaak meer buiten mij, in de sterren en planeten,
in aardse of in hemelse machten. De oorzaak is dit alles – DIT,
waarvan ik onlosmakelijk deel uitmaak, net zoals jij, lezer.
De oorzaak is niet een deel, dat apart te beschouwen is,
van buitenaf of als eerste begin van een keten
van oorzaak en gevolg in de tijd.
Buiten DIT kan ik niet treden.
Ik kan het niet apart beschouwen en onderzoeken,
want DIT is wat ik ben, waarvan ik onlosmakelijk deel ben,
DIT is mijn huis, DIT is mijn zijn en mijn vorm.

Er is een onmetelijke verscheidenheid binnen DIT,
ontdek ik steeds weer, die volstrekt anders lijkt dan ik ben.
In dit artikel spreek ik over de verscheidenheid van zon en maan,
van hemel en aarde, die ik in dit bestaan heb leren kennen.
Zij zijn mijn studierichtingen en ervaringsgebieden geworden
– gebieden, die ik heb ontdekt en doorvorst
en die ik vervolgens weer heb herkend als gezichten van DIT.
(Hans Korteweg)

maandag 22 juni 2009

Iris

Stilleven

De zoeker en de vinder

Zolang de zoeker zoekt,
blijft de vinder zoek.
De zoeker vindt niet,
de vinder zoekt niet.

De zoeker zoekt
om 'zijn' te hebben.
De vinder vindt
om zijn te 'zijn'.

Bovendien zou vinden,
een eind maken aan de zoeker.
Hij wil dus niet vinden,
zolang hij zoekt.

En als hij niet meer zoekt,
is hij geen zoeker meer
en dan vindt hij.
Zo vergaat het ook met geluk.
De onwetende mens zoekt geluk in het hebben.
De wijze vindt het geluk in het 'zijn'.
(Willy Perizonius)

maandag 15 juni 2009

Klaproos - III

Er is alleen de roos...

Rozen bestaan boven de tijd

De rozen onder mijn raam
verwijzen niet naar eerdere rozen of betere rozen;
ze zijn wat ze zijn; ze bestaan met God, vandaag.
Voor hen bestaat er geen tijd.
Er is alleen de roos;
ze is volmaakt in elk moment van haar bestaan.
Maar de mens stelt uit of herinnert zich;
hij leeft niet in het heden,
maar betreurt al omziend het verleden,
of kijkt, zonder oog voor de rijkdommen
die hem omringen,
reikhalzend uit naar de toekomst.

Hij kan pas gelukkig en sterk zijn
als ook hij, met de natuur,
in het heden, boven de tijd leeft.
(Raph Waldo Emerson)

vrijdag 12 juni 2009

Hooiland

Boomwezens

Geestelijke stormwind

Ik weet alleen dat mijn vader vaak zei, wanneer ik - toen nog een kind - hem iets vroeg over godsdienst of Onze Lieve Heer, dat er weldra een tijd zou komen waarin de laatste steunpilaren aan de mensheid zouden worden ontrukt en dat een geestelijke stormwind alles zou wegvagen wat ooit door mensenhand was opgebouwd.

Slechts diegenen zouden voor de ondergang gevrijwaard zijn, die - dat waren letterlijk zijn woorden - die het bronsgroen gelaat van de voorloper, van de oermens, die de dood niet zal smaken, in zichzelf kunnen aanschouwen.
(Gustav Meyrink)

woensdag 10 juni 2009

Compositie - XVIII

Fontein - II

Toewijding

Zolang men niet toegewijd is, is er terughoudendheid
en de mogelijkheid om er alsnog vanaf te zien,
en men zal dan nooit werkelijk effectief kunnen zijn.
Als het gaat om initiatief is er één elementaire waarheid,
en als we die niet kennen, dan zullen al onze goede ideeën
en prachtige plannen een vroege dood sterven.
Het gaat om het feit dat zodra iemand
zich ergens definitief aan verbindt,
de Voorzienigheid ook in actie komt.
Dan gebeuren er allerlei dingen die ons helpen
die anders niet zouden zijn gebeurd.
Een hele serie gebeurtenissen komt voort uit dat besluit,
want er gebeuren dan ineens allerlei onvoorziene voorvallen,
en er komen onverwachte ontmoetingen en materiële hulp.
Allemaal dingen waar je nooit van had kunnen dromen.

Wat je ook doen wilt,
of waar je ook van droomt, begin ermee.
Stoutmoedigheid draagt genialiteit,
macht en magie in zich. Doe het nu.
(Johan Wolfgang von Goethe)

donderdag 4 juni 2009

Zonsondergang aan zee

Compositie - XVII

Jij bent de lens

Jij bent de lens

Jij bent niets dan de lens in de lichtstroom
je kunt ontvangen, geven en bezitten -
zoals de lens het licht ontvangt,
geeft en bezit, meer niet.

Licht zijn of in het licht zijn,
zelf niets meer zijn,
zodat het licht geboren kan worden,
zelf niets meer zijn,
zodat het geconcentreerd en verspreid kan worden.
(Dag Hammarskjöld)

Klankschaal tussen de madeliefjes

Vlierbloesem

Laat uw licht schijnen...

'Laat uw licht schijnen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader,
die in de hemelen is, verheerlijken.'
Dat is prachttaal, dat is dynamisch, dat is direct.
Laat uw licht schijnen! Wanneer en waar?
In een wereld die donker is en tot de mens die licht behoeft!
Bewijs God uit uw werken, uit uw handeling.
In een wereld waar gebouwd moet worden,
waar men uw handeling van binnenuit dringend behoeft.
Laat uw licht schijnen! Kunt u dat? U kunt het!
Wij wachten niet op vrede, wij wachten niet op morgen,
maar wij maken de nieuwe morgen.
Wij laten ons licht schijnen in de nacht,
wij stralen dat licht uit in de nacht,
wij gieten het licht, dat onweerstaanbaar in
ons zelf brandt, over de wereld en mensheid
uit en wij maken de nieuwe morgen,
wij spreken met een lichtend vlammend woord:
'Nieuwe zon, stijg!'
En de nieuwe zon stijgt. Zij gaat naar de transen.
Wij sluiten ons aaneen, opdat de mensen
door ons werk, door ons lichtend streven,
de Vader die in de hemelen is, zullen verheerlijken.
(J. van Rijckenborgh)