dinsdag 30 juni 2009

Dit

Ik zie geen oorzaak meer buiten mij, in de sterren en planeten,
in aardse of in hemelse machten. De oorzaak is dit alles – DIT,
waarvan ik onlosmakelijk deel uitmaak, net zoals jij, lezer.
De oorzaak is niet een deel, dat apart te beschouwen is,
van buitenaf of als eerste begin van een keten
van oorzaak en gevolg in de tijd.
Buiten DIT kan ik niet treden.
Ik kan het niet apart beschouwen en onderzoeken,
want DIT is wat ik ben, waarvan ik onlosmakelijk deel ben,
DIT is mijn huis, DIT is mijn zijn en mijn vorm.

Er is een onmetelijke verscheidenheid binnen DIT,
ontdek ik steeds weer, die volstrekt anders lijkt dan ik ben.
In dit artikel spreek ik over de verscheidenheid van zon en maan,
van hemel en aarde, die ik in dit bestaan heb leren kennen.
Zij zijn mijn studierichtingen en ervaringsgebieden geworden
– gebieden, die ik heb ontdekt en doorvorst
en die ik vervolgens weer heb herkend als gezichten van DIT.
(Hans Korteweg)

Geen opmerkingen: