maandag 28 maart 2016

Klankschaal - LXXIII


Boom in weide


Zin en nut

Twee onuitroeibare begrippen in ons leven zijn zin en nut.
Wat is de zin van het leven? Wat is het nut van alles?
De woorden 'zinloos' en 'nutteloos' hebben 
op de een of andere manier een negatieve betekenis gekregen.
Dat is opmerkelijk, want dat dingen 
werkelijk zin of nut zouden kunnen hebben,
hebben we zelf verzonnen.

Wat betekenen deze twee begrippen eigenlijk precies?
In één woord: beoordeling.
We maken iets mee, evalueren dat aan het eind,
en komen tot de conclusie dat het zin heeft gehad of niet.
Zijn we er beter van geworden, dan had het zin.
Zijn we er slechter van geworden, dan was het nutteloos.
Dat heeft dus alles te maken met de ideeën 
die we hebben over wie of wat we zijn.

Als we denken dat we iets zijn dat beter of slechter kan worden,
dan bestaat er inderdaad zin en nut.
Beter en slechter betekent verandering, dualiteit.
En omdat wij het onveranderlijke beginsel zijn
waarin alle veranderingen worden waargenomen,
zijn we dus ook niet onderhevig aan begrippen als nut en zin.

Betekent dit dat we nooit meer iets gaan ondernemen
omdat het geen nut of zin heeft?
Ja, dat betekent het.
In plaats van iets te gaan ondernemen
zien we alles spontaan gebeuren.
Eén en al activiteit.
Of stilte.
(Jan Koehoorn)

zaterdag 19 maart 2016

Zeegezicht - LIX


Helleborus - X


Uiteindelijke visie, meditatie, gedrag en resultaat

Visie is de wijsheid van de leegte.
Meditatie is helderheid zonder vasthouden.
Gedrag kent geen onderbreking en geen gehechtheid.
Het resultaat is vlekkeloos en naakt.

De visie - de wijsheid van de leegte -
Loopt gevaar af te dwalen als zij enkel wordt beleden met de mond.
Als er geen zekerheid ontstaat over de zin
Bevrijden woorden alleen je niet van vasthouden aan een zelf.
Daarom is sterke overtuiging van groot belang.

Meditatie - helderheid zonder vasthouden -
Loopt gevaar af te dwalen als ze enkel 'rusten' is.
Als wijsheid niet ontstaat van binnenuit
Werkt enkel evenwichtige rust niet bevrijdend.
Wijsheid ontstaat niet uit sufheid of opwinding.
Daarom is opmerkzaamheid zonder afleiding van groot belang.

Juist gedrag, zonder onderbreking en gehechtheid,
Loopt gevaar af te dwalen als je enkel doet alsof.
Als het gedrag van een yogi niet ontstaat ter ondersteuning van visie en meditatie,
Wordt het een van de acht wereldse waarden.
Daarom is zijn zonder gehechtheden en verduistering van groot belang.

Het resultaat, dat vlekkeloos is en naakt,
Loopt gevaar te worden omkleed met begripsvorming.
Als de verwarring niet wordt vernietigd van binnenuit,
Heeft het weinig zin enkel met intellectuele aspiratie te mediteren.
Daarom is het vernietigen van verwarring van groot belang.
(Milarepa)

zondag 13 maart 2016

Sleedoorn - III


Waterwereld


Leven in dit moment

Als je niet in staat bent in dit moment te leven,
bedenk dan dat er geen ander moment is.
Dit is wat je geboden wordt;
dit is je kans je bestemming aan jezelf te openbaren.

Als je niet in staat bent in dit moment te leven, 
bedenk dan dat er geen ander moment is. 
Dit is wat je geboden wordt. 
Dit is je kans je bestemming aan jezelf te openbaren. 
Je bestemming hoeft niet per se te zijn wat je in gedachte hebt. 
Je bestemming hoeft niet per se iets anders te zijn 
dan wat zich nu hier voor je aandient. 

Je huidige omstandigheden zijn misschien niet helemaal je ideale scenario, 
maar als je niet aanvaardt waar je in dit moment bent, 
als je altijd een vluchtroute neemt wanneer de dingen niet gaan zoals jij wilt, 
zul je nooit leren in dit moment te leven. 
Dit moment is het enige dat je hebt. 
Meer is er niet en totdat je echt leert in dit moment te leven, 
zul je altijd ontevreden zijn, zul je nooit het geluk vinden. 
Geluk kan nooit ergens anders of op een andere tijd worden gevonden. 


In dit moment leven en aanvaarden wat zich daarin aandient, 
betekent niet dat je leven beperkt blijft tot je huidige omstandigheden. 
Als je geest ontevreden is met wat zich nu aan je voordoet, 
wil hij ervandoor gaan, wegrennen, vluchten in de droom. 
Maar de droom wordt op die manier geen werkelijkheid. 
De droom, de mogelijkheid, 
de creatieve ontplooiing van je innerlijke bestemming 
wordt niet verwerkelijkt door de begeerte van het ego 
en zijn reactie op het hier en nu. 
Hij wordt verwezenlijkt door het vermogen 
om het droombeeld in zicht te houden, 
terwijl we tegelijkertijd in het hier en nu leven 
met geduldig en waakzaam begrip. 
(Roy Whenary)

zondag 6 maart 2016

Blad in schaal


Bloeiend speenkruid - ii


De kern van de oefening

Meditatie is niet uit de samenleving weggaan, uit de samenleving wegvluchten,
maar je voorbereiden op een terugkeer in de samenleving. 
Net zoals een stuk papier het resultaat, de combinatie is van vele elementen 
die we de niet-papier-elementen kunnen noemen, 
is het individu samengesteld uit niet-individu-elementen. 
Als je een dichter bent, zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit blad papier. 
Zonder wolk is er geen water, zonder water kunnen er geen bomen groeien, 
en zonder bomen kun je geen papier maken. Dus is de wolk in het papier. 
Het bestaan van deze bladzijde is afhankelijk van het bestaan van een wolk. 
Papier en wolk zijn nauw met elkaar verbonden. 
Laten we eens naar andere dingen kijken, zoals de zonneschijn. 
Zonneschijn is heel belangrijk want het bos kan niet groeien zonder zonneschijn, 
en wij mensen kunnen ook niet bestaan zonder zonneschijn. 
Dus de houthakker heeft zon nodig om de boom te kunnen kappen 
en de boom heeft zon nodig om een boom te kunnen zijn. 
Daarom kun je de zonneschijn in dit vel papier zien. 
En als je nog dieper kijkt, met de ogen van een ontwaakte, 
dan zie je niet alleen de wolk en de zonneschijn erin, maar je ziet er alles in: 
de tarwe die brood werd als voedsel voor de houthakker, 
de vader van de houthakker - alles is in dit vel papier.

Het Avatamsaka-soetra vertelt ons dat je niets kunt vinden 
dat geen verbinding heeft met dit vel papier. Dus zeggen we: 
'Een vel papier is gemaakt van niet-papier-elementen.'
Een wolk is een niet-papier-element. Het bos is een niet-papier-element. 
Zonneschijn is een niet-papier-element. 
Het papier is gemaakt van alle niet-papier-elementen, 
in zoverre dat als we de niet-papier-elementen terugvoeren naar hun oorsprong 
- de wolk naar de lucht, de zonneschijn naar de zon, 
de houthakker naar zijn vader - het papier leeg is. Leeg waarvan? 
Leeg van een afgescheiden zelf. Het is gemaakt door alle niet-zelf-elementen, 
niet-papier-elementen, en als deze niet-papier-elementen er zijn uitgehaald, 
is het werkelijk leeg, leeg van een onafhankelijk zelf. 
Leeg in deze zin betekent dat het papier vol is van alles, van de hele kosmos. 
De aanwezigheid van dit dunne velletje papier 
bewijst de aanwezigheid van de hele kosmos. 

Op dezelfde wijze is het individu gemaakt van niet-individu-elementen. 
Hoe kun je verwachten dat je alles achterlaat 
als je een meditatiecentrum binnengaat? 
Het soort lijden dat je in je hart meedraagt, is de samenleving zelf. 
Je breng dat mee, je brengt de samenleving mee. 
Je brengt ons allemaal mee. 
Als je mediteert, doe je dit niet alleen voor jezelf, 
je doet het voor de hele samenleving. 
Je zoekt niet alleen voor jezelf oplossingen voor je problemen, 
maar voor ons allemaal. 

Bladeren worden over het algemeen beschouwd als de kinderen van bomen. 
Ja, ze zijn kinderen van de boom, geboren uit de boom, 
maar ze zijn ook de moeder van de boom. 
De bladeren voegen sap, water en mineralen samen met zonneschijn en lucht 
tot een nieuw sap dat voedsel geeft aan de boom. 
Op deze wijze worden de bladeren de moeder van de boom. 
Wij zijn allemaal kinderen van de samenleving, maar we zijn ook moeders. 
Wij moeten de samenleving voeden. 
Als onze wortels losgerukt zijn uit de samenleving, 
kunnen we deze niet transformeren 
tot een meer leefbare plaats voor ons en onze kinderen. 
De bladeren zijn met de boom verbonden door een stam. De stam is heel belangrijk. 

Ik heb vele jaren in onze gemeenschap voor de tuin gezorgd 
en ik weet dat het soms moeilijk is om stekjes te verpoten. 
Sommige planten zijn niet gemakkelijk te verpoten 
en dan gebruiken we een groeihormoon 
om hem te helpen gemakkelijker aan te slaan. 
Ik vraag me af of er misschien ook iets is, een soort poeder, 
dat in de meditatie-oefening kan worden gevonden, dat mensen die ontworteld zijn, 
weer doet wortelen in de samenleving. Meditatie is geen vlucht uit de samenleving. 
Meditatie is jezelf toerusten met het vermogen weer een bijdrage 
aan de samenleving te leveren, zoals het blad de boom kan voeden.
(Thich Nhat Hanh)