zaterdag 19 maart 2016

Uiteindelijke visie, meditatie, gedrag en resultaat

Visie is de wijsheid van de leegte.
Meditatie is helderheid zonder vasthouden.
Gedrag kent geen onderbreking en geen gehechtheid.
Het resultaat is vlekkeloos en naakt.

De visie - de wijsheid van de leegte -
Loopt gevaar af te dwalen als zij enkel wordt beleden met de mond.
Als er geen zekerheid ontstaat over de zin
Bevrijden woorden alleen je niet van vasthouden aan een zelf.
Daarom is sterke overtuiging van groot belang.

Meditatie - helderheid zonder vasthouden -
Loopt gevaar af te dwalen als ze enkel 'rusten' is.
Als wijsheid niet ontstaat van binnenuit
Werkt enkel evenwichtige rust niet bevrijdend.
Wijsheid ontstaat niet uit sufheid of opwinding.
Daarom is opmerkzaamheid zonder afleiding van groot belang.

Juist gedrag, zonder onderbreking en gehechtheid,
Loopt gevaar af te dwalen als je enkel doet alsof.
Als het gedrag van een yogi niet ontstaat ter ondersteuning van visie en meditatie,
Wordt het een van de acht wereldse waarden.
Daarom is zijn zonder gehechtheden en verduistering van groot belang.

Het resultaat, dat vlekkeloos is en naakt,
Loopt gevaar te worden omkleed met begripsvorming.
Als de verwarring niet wordt vernietigd van binnenuit,
Heeft het weinig zin enkel met intellectuele aspiratie te mediteren.
Daarom is het vernietigen van verwarring van groot belang.
(Milarepa)

Geen opmerkingen: