maandag 28 maart 2016

Zin en nut

Twee onuitroeibare begrippen in ons leven zijn zin en nut.
Wat is de zin van het leven? Wat is het nut van alles?
De woorden 'zinloos' en 'nutteloos' hebben 
op de een of andere manier een negatieve betekenis gekregen.
Dat is opmerkelijk, want dat dingen 
werkelijk zin of nut zouden kunnen hebben,
hebben we zelf verzonnen.

Wat betekenen deze twee begrippen eigenlijk precies?
In één woord: beoordeling.
We maken iets mee, evalueren dat aan het eind,
en komen tot de conclusie dat het zin heeft gehad of niet.
Zijn we er beter van geworden, dan had het zin.
Zijn we er slechter van geworden, dan was het nutteloos.
Dat heeft dus alles te maken met de ideeën 
die we hebben over wie of wat we zijn.

Als we denken dat we iets zijn dat beter of slechter kan worden,
dan bestaat er inderdaad zin en nut.
Beter en slechter betekent verandering, dualiteit.
En omdat wij het onveranderlijke beginsel zijn
waarin alle veranderingen worden waargenomen,
zijn we dus ook niet onderhevig aan begrippen als nut en zin.

Betekent dit dat we nooit meer iets gaan ondernemen
omdat het geen nut of zin heeft?
Ja, dat betekent het.
In plaats van iets te gaan ondernemen
zien we alles spontaan gebeuren.
Eén en al activiteit.
Of stilte.
(Jan Koehoorn)

Geen opmerkingen: