zondag 6 maart 2016

De kern van de oefening

Meditatie is niet uit de samenleving weggaan, uit de samenleving wegvluchten,
maar je voorbereiden op een terugkeer in de samenleving. 
Net zoals een stuk papier het resultaat, de combinatie is van vele elementen 
die we de niet-papier-elementen kunnen noemen, 
is het individu samengesteld uit niet-individu-elementen. 
Als je een dichter bent, zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit blad papier. 
Zonder wolk is er geen water, zonder water kunnen er geen bomen groeien, 
en zonder bomen kun je geen papier maken. Dus is de wolk in het papier. 
Het bestaan van deze bladzijde is afhankelijk van het bestaan van een wolk. 
Papier en wolk zijn nauw met elkaar verbonden. 
Laten we eens naar andere dingen kijken, zoals de zonneschijn. 
Zonneschijn is heel belangrijk want het bos kan niet groeien zonder zonneschijn, 
en wij mensen kunnen ook niet bestaan zonder zonneschijn. 
Dus de houthakker heeft zon nodig om de boom te kunnen kappen 
en de boom heeft zon nodig om een boom te kunnen zijn. 
Daarom kun je de zonneschijn in dit vel papier zien. 
En als je nog dieper kijkt, met de ogen van een ontwaakte, 
dan zie je niet alleen de wolk en de zonneschijn erin, maar je ziet er alles in: 
de tarwe die brood werd als voedsel voor de houthakker, 
de vader van de houthakker - alles is in dit vel papier.

Het Avatamsaka-soetra vertelt ons dat je niets kunt vinden 
dat geen verbinding heeft met dit vel papier. Dus zeggen we: 
'Een vel papier is gemaakt van niet-papier-elementen.'
Een wolk is een niet-papier-element. Het bos is een niet-papier-element. 
Zonneschijn is een niet-papier-element. 
Het papier is gemaakt van alle niet-papier-elementen, 
in zoverre dat als we de niet-papier-elementen terugvoeren naar hun oorsprong 
- de wolk naar de lucht, de zonneschijn naar de zon, 
de houthakker naar zijn vader - het papier leeg is. Leeg waarvan? 
Leeg van een afgescheiden zelf. Het is gemaakt door alle niet-zelf-elementen, 
niet-papier-elementen, en als deze niet-papier-elementen er zijn uitgehaald, 
is het werkelijk leeg, leeg van een onafhankelijk zelf. 
Leeg in deze zin betekent dat het papier vol is van alles, van de hele kosmos. 
De aanwezigheid van dit dunne velletje papier 
bewijst de aanwezigheid van de hele kosmos. 

Op dezelfde wijze is het individu gemaakt van niet-individu-elementen. 
Hoe kun je verwachten dat je alles achterlaat 
als je een meditatiecentrum binnengaat? 
Het soort lijden dat je in je hart meedraagt, is de samenleving zelf. 
Je breng dat mee, je brengt de samenleving mee. 
Je brengt ons allemaal mee. 
Als je mediteert, doe je dit niet alleen voor jezelf, 
je doet het voor de hele samenleving. 
Je zoekt niet alleen voor jezelf oplossingen voor je problemen, 
maar voor ons allemaal. 

Bladeren worden over het algemeen beschouwd als de kinderen van bomen. 
Ja, ze zijn kinderen van de boom, geboren uit de boom, 
maar ze zijn ook de moeder van de boom. 
De bladeren voegen sap, water en mineralen samen met zonneschijn en lucht 
tot een nieuw sap dat voedsel geeft aan de boom. 
Op deze wijze worden de bladeren de moeder van de boom. 
Wij zijn allemaal kinderen van de samenleving, maar we zijn ook moeders. 
Wij moeten de samenleving voeden. 
Als onze wortels losgerukt zijn uit de samenleving, 
kunnen we deze niet transformeren 
tot een meer leefbare plaats voor ons en onze kinderen. 
De bladeren zijn met de boom verbonden door een stam. De stam is heel belangrijk. 

Ik heb vele jaren in onze gemeenschap voor de tuin gezorgd 
en ik weet dat het soms moeilijk is om stekjes te verpoten. 
Sommige planten zijn niet gemakkelijk te verpoten 
en dan gebruiken we een groeihormoon 
om hem te helpen gemakkelijker aan te slaan. 
Ik vraag me af of er misschien ook iets is, een soort poeder, 
dat in de meditatie-oefening kan worden gevonden, dat mensen die ontworteld zijn, 
weer doet wortelen in de samenleving. Meditatie is geen vlucht uit de samenleving. 
Meditatie is jezelf toerusten met het vermogen weer een bijdrage 
aan de samenleving te leveren, zoals het blad de boom kan voeden.
(Thich Nhat Hanh)

Geen opmerkingen: