vrijdag 28 december 2007

Riet - IV

Als er geen begripsvormend denken

Als er geen begripsvormend denken aan te pas komt,
is het als witte rietpluimen die schitteren in de sneeuw.
Eén straal van de lichtglans doordringt het onbegrensde.
Alle windrichtingen doordringt deze gloed
die van het begin af niet verborgen of bedekt is.
De gelegenheid nemend om zich te manifesteren,
gedijt hij te midden van alle transformaties.
Passend meegaand in de transformaties
blijft pure vervulling onveranderd.
De hemel omvat het, de oceaan verzegelt het,
elk ogenblik kent geen onvolkomenheid.
In deze verwezenlijking zonder onvolkomenheid
versmelten binnen en buiten.

(Hongzhi)

Winterse dreef

Winterlandschap

maandag 24 december 2007

En waarlijk, zou je echt één zijn

En waarlijk, zou je echt één zijn,
dan bleef je ook één in al het verschillende,
en al het verschillende zou voor jou één worden
en zou je helemaal niet kunnen hinderen.

Het ene blijft even gelijkmatig één
in duizendmaal duizend stenen
als in vier stenen, en duizendmaal duizend
is net zo zeker een eenvoudig getal
als die vier een [eenvoudig] getal is.
(Meester Eckhart)

Riet - III

zondag 23 december 2007

Kronkelhazelaar

Open naar de hemel

Er is geen licht...

Er is geen licht als het opkomt.
Er is geen duister als het neerdaalt.
Onophoudelijk, voortdurend,
maar het is niet in woorden uit te drukken.
En het keert terug tot het niets.
Dit noemt men de vorm van het vormloze,
het beeld van het onzichtbare.
Men noemt het onbepaald en ongrijpbaar.
Van voren zie je het niet.
Van achteren zie je het niet.
Wie leeft naar het oorspronkelijke geweten,
leeft in het heden.
En begrijpt alles wat ooit geweest is.
Dat is leven naar de natuur.

(Lau tse)

Notenboom in morgenlicht

Compositie

Trap niet op de sneeuw...

Waar blijft de voetstap
als de sneeuw verdwenen is?
Heb jij ooit bestaan?

(Richard van de Waarsenburg)

vrijdag 14 december 2007

Mos

Klankschaal - XII

We kijken ernaar en we zien het niet

We kijken ernaar en we zien het niet
en we noemen het het onzichtbare.
We luisteren ernaar en we horen het niet
en we noemen het het onhoorbare.
We tasten ernaar en we raken het niet
en we noemen het het onaanraakbare.
Het onzichtbare, het onhoorbare en het onaanraakbare
vloeien tesamen in het Ene.

(Lau tse)

Zicht op zee

maandag 3 december 2007

Bamboe

Op de achtergrond
klinkt het ruisen van de bamboe -
woordloos aanwezig.

(Richard van de Waarsenburg)

Licht en donker

De weg naar geluk

De weg naar geluk is geen lange weg
geen weg die ergens begint of eindigt
geen afstand die belopen wordt
geen pad dat wordt gegaan
geen tocht naar vreemde landen
geen reis naar verre levensstranden.

*
De weg naar geluk
gaat direct naar binnen
overbrugt iedere afstand
brengt de horizon
vlak voor je ogen
is dichterbij dan handen en voeten
dichterbij dan je adem
dichterbij dan je hartslag
dichterbij dan het licht in je ogen
dichterbij dan al je gedachten.

*
Neem op deze weg
de wandelstok van gelijkmoedigheid mee
een rugzak vol tevredenheid
wandelschoenen vol rust
een drinkbeker vol stilte.
Adem onder het lopen
bij iedere stap
licht en liefde
in en uit.

*
De weg naar geluk
is de kortste weg tot het zelf,
kent geen omwegen,
geen tijd, geen seizoen,
geen voetafdruk, geen landkaart,
geen reisbiljet, geen vervoermiddel,
geen snelheid,
geen komen of gaan.
(Marcel Messing)