zondag 31 augustus 2008

Als de wind gaat liggen en het water spiegelglad is,
openbaart zich de essentie van het menselijk bestaan.

Als je zintuigen tot bedaren komen,
Openbaart zich de oorspronkelijke aard van de geest.

(Huanchu Daoren)

vrijdag 29 augustus 2008

Postduiven

Ontmoeting

Er is in feite maar één ik

Er is in feite maar één ik. 
Dat ik is Bewustzijn. 
Als je het persoonlijke ik volgt tot aan de bron, 
blijkt het het universele ik te zijn, en dat is Bewustzijn. 
Begin jezelf tot de orde te roepen. 
Begin je bewust te worden van je ware natuur. 
Dat doe je door je rustig te houden. 
De snelste weg naar realisatie is door je stil te houden. 
Maar je moet wel weten waarom je je stil houdt. 
Daarom kun je dit niet aan de gemiddelde persoon vertellen. 
Als iemand geen benul heeft van advaita vedanta, 
kun je niet zeggen: ‘Hou je stil.’ 
Want dan betekent het gewoon dat je je mond houdt. 
Ze beseffen niet dat het betekent dat je diep, 
heel diep naar binnen gaat, naar de plek waar de Absolute Werkelijkheid huist, 
en dat is de Stilte.
(Robert Adams)

donderdag 28 augustus 2008

Koeien

Ommegang - II

Het spel wordt gespeeld door domweg
te vergeten dat je bent
vergeten dat je maar doet alsof je afgescheiden bent.

Zolang je blijft doen alsof je 'het' ofwel 'pakt' of 'verliest',
kun je ook blijven doen dat je 'het' niet echt bent.

Speel dus maar door alsof je echt niet weet
dat je alleen maar speelt.

Speel maar alsof het er allemaal echt toe doet...
ook al doet het er echt niet toe.

Speel zelfs maar alsof het er zelfs niet toe doet
dat het er zelfs niet toe doet.
(Chuck Hillig)

vrijdag 22 augustus 2008

Amethist - II

Nigredo

Doch eerst nog

.../... 
Doch eerst nog zullen wij de verre reis in de bergen moeten gaan, 
in het allerbinnenste van de heilige bergen, 
waar alleen de meester van allen tot ons spreekt 
en ons de kracht geeft om de mensheid 
op deze planeet het licht te blijven geven, 
waarin zij haar tijd van eeuwigheid kan doen overvloeien. 
Wie niet tot het diepste binnenste van zichzelf is ingekeerd, 
kan dit niet begrijpen. 
Want woorden blijven slechts oppervlakkige klanken, 
zolang zij niet met het licht der binnenste werkelijkheid zijn geladen.

(Evert van Eeden)

woensdag 20 augustus 2008

Hortus conclusus - III

Langs de Schelde

Wie zijn huis verlaat is al terug

Voor een uitgave van de I Tjing


Het komende is even onomkeerbaar
Als het verstard weleer. Geen enkel ding
Bestaat dat niet een stille letter is
Van het eeuwige, onontwarbare schrift
Welks boek de tijd is. Wie zijn huis verlaat
Is al terug. Ons leven is de aanstaande,
Al afgelegde weg. Niets wuift ons uit
En niets laat ons alleen. Geef het niet op.
Het slavenhuis is donker, het stramien
Is overal van staal, maar ergens in
Een bocht van je gevangenschap bevindt zich
Wellicht een onvolkomenheid, een kier.
Je pad is onontkoombaar als de schicht,
Maar in de spleten wacht Gods aangezicht.

(Jorge Luis Borges)

maandag 18 augustus 2008

Bloem en bijtje

Ingetogen

De engel

Mensen weten het niet als zij ademen
dat ik treed
op de termiek van hun woorden,
klimmen kan op hun zin,
dat ik mijn bindingen slaak
aan de aarde en dans
als zij zuchten.

Soms voelt een aandachtige mij
voorbijgaan, een luchtstroom verraadt mij.

Soms is er iemand die bidt.
Wij doorkruisen samen de ruimte.

Maar meestal weten de mensen het niet
dat ik neerstort in lichtval
vloeibaar als water word
en zij mij kunnen betreden.
(Maria de Groot)

Kaardebol

Karpers

Ga niet naar buiten.
Het probleem van onze tijd. Mensen zeggen: er is geen uitweg.
Maar ik zeg: er zijn te veel uitwegen.
Al wat geboden wordt zijn uitwegen,
maar geen weg naar binnen.
Ze zeggen ook: alle uitwegen zijn al versleten.
Maar ik zeg: Probeer een weg naar binnen te vinden.
Want de weg naar binnen kan niet verslijten.
Zodra je binnen bent, ben je er. Dan heb je het om je heen.
Dan kun je bij het vuur gaan zitten.
Maar als er een weg naar buiten uitgewerkt is
en je er eindelijk uit bent,
wil je al spoedig weer naar binnen,
want buiten is er niets anders dan afwezigheid en koude ruimte.
Vanwaar die bitterheid, en deze teleurstelling in uitwegen.
Daarom zeg ik: Ga niet naar buiten.
Ga daarentegen naar binnen.
En als het huis begint te schudden, blijf zitten.
Blijf zitten met een lieflijke glimlach.
(Thomas Tidholm)

dinsdag 12 augustus 2008

In de rozentuin

Cirkels - II

Als je ronddraait

Als je ronddraait, ziet je oog de kamer ook ronddraaien
Als je met een schip over zee vaart,
lijkt het net of de kust voorbijkomt.
Als strijd je hart teneerdrukt,
lijkt de sfeer van de hele wereld gespannen.
Maar als je blij bent zoals je vrienden graag willen,
lijkt deze wereld op een rozentuin.

(Djelal-oed-Din-Roemi)

Hortus conclusus - II

Dichter

Emile Verhaeren (Sint-Amands) door Pol Van Esbroeck

zaterdag 9 augustus 2008

De koninklijke mens

De koninklijke mens - de profeet, de dichter, de wijze - 
wordt slechts door zeer weinigen dadelijk begrepen. 
Zijn geest is levendig en ontdekt elke dag iets nieuws. 
De menigte noemt dit inconsequent en onbetrouwbaar. 
Hij wekt slechts verbazing op en heeft geen overtuigingskracht. 
Hij biedt geen houvast. 
Hij heeft altijd bemiddelaars nodig 
die zijn waarheid voor de menigte aannemelijk moeten maken, 
zijn goud met koper moeten mengen opdat het hard en bruikbaar wordt.
(Frederik van Eeden)

woensdag 6 augustus 2008

Heilige koe

Draden van het lot?

Rode draad

Loopt er door ieder mensenleven zo'n rode draad van merkwaardige toevalligheden?
Of ben ik de enige die dergelijke dingen meemaakt?
Grijpen de ringen van de gebeurtenissen wellicht pas dan in elkaar 

om een keten te vormen als men hun samenhang niet verstoort 
door het maken van plannen die men dom najaagt, 
als gevolg waarvan men het lot uiteen doet vallen 
in fragmenten, die anders een onafgebroken, 
wonderbaarlijk geweven lint zouden hebben gevormd?
(Gustav Meyrink)

Jonathan aan de NoordzeeVurige wolken


Aanwezigheid

Ik meen, ik ken, ik weet,
ik ken, ik weet ik zie,
ik weet, ik zie, ik brand

en brandend word ik blind
en blind geworden word ik vuur

en vuur geworden
in mezelf verzeng ik
van oneindigheid en licht

brand die brandend niet verbrandt
blindheid waarin het zien geboren wordt

onmiddellijke
tijdloze
aanwezigheid.
(Erik van Ruysbeek)

maandag 4 augustus 2008

Avondlicht - III

Klankschaal - XXIII

Als de tijd daar is,
Tijd met zich vol loopt,
Van zich vervult raakt;

Tijd zo een bol wordt
Die zich langzaam,
Haast onopgemerkt,
Door zichzelf heen

Duwt, heen drukt;
En steen steen kust
En water water
Uitdrinkt

Tot op de bodem:
O ontstentenis –
Hartgrondigste.
(Hans Faverey)

Brug

Momentopname

Geen antwoorden, alleen vragen

Want dit kijken is wachten en niet weten
waarop ik wacht. Er is geen moment
waarin dit moment zich herhaalt.

Dit is het wachten en niet weten waar
ik ben, een plek onder de mensen
die ik niet zal terugvinden.

Ach, geduldig gereedschap, geduldige zoeker
en sluiter, ik wacht. Ik hoor
de klik. God, die argeloze

houding, dat gebaar, die blik waarin
ze zijn geraakt en
zijn gebleven.
(Rutger Kopland)

zaterdag 2 augustus 2008

Varen

Twee-eenheid?

Komt alle drang voort uit één drang?
Kwam uit de oermodder
Het eerst verlangen?

Waar begon het?
Hoe lang bestaat het al?

Is het in een ieder die tweeheid zoekt
en in elk tweetal dat eenheid zoekt?

Kunnen wij wel niet liefhebben?
(Ray Grigg)

vrijdag 1 augustus 2008

Wijnstok

Landschap met wolken - VIII

Het groen waar alle bloemen

Het groen waar alle bloemen toevlucht zoeken,
waar de herfst niet blijvend is, de roos niet welkt,
een uitbundige, sierlijke boom middenin de woestijn -
slaapt iemand in zijn schaduw, hij wordt dronken wakker -
de hemelen waar alle zielen hartstochtelijk naar verlangen,
een plek waar Saturnus niet strijdt met Venus,
een kostbare parel uit de mijn van niet-bestaan,
de geur waarnaar het hart verwijst
als de twee ogen tranen plengen.

(Djelal-oed-Din-Roemi)

Klankschaal - XXII

Zonsondergang - X

Omdat ik liefheb

Omdat ik liefheb
Is er een onzichtbare weg dwars door de lucht,
Vogels reizen langs die weg, de zon en de maan
En al de sterren reizen bij nacht langs dat pad.

Omdat ik liefheb
Is er een rivier die de ganse nacht stroomt.

Omdat ik liefheb
Stroomt de rivier de ganse nacht in mijn slaap,
Tienduizend levende dingen rusten in mijn armenn
En ontwaakt uit mijn slaap, komt de stroom tot rust.

(Kathleen Raine)