vrijdag 30 maart 2012

Golfslag


Meeuwen en scholeksters


Opnieuw geboren worden

Geweldig is de ervaring wanneer we ons eigen niet-zijn geworden zijn. 
We beseffen ons zuivere wakker-zijn en zien dat wat we zijn 
zuivere Geest is zonder vorm.
We onderkennen dat vormloze Geest de essentie is,
de bezielende aanwezigheid van alles.
Dan verkeer je in de hemel, omdat Geest en essentie 
bij iedere stap ons lichaam innemen. 
Dat is de ware betekenis van opnieuw geboren worden. 
Opnieuw geboren worden is niet alleen 
een grootse emotionele, religieuze bekeringservaring. 
Dat kan fijn zijn, maar dat is slechts het aantrekken van andere kleren. 
Opnieuw geboren worden is is werkelijk opnieuw geboren worden, 
niet een nieuw spiritueel kledingstuk krijgen. 
Preciezer geformuleerd is het ongeboren worden, 
wanneer we beseffen dat dit eeuwige niets 
in feite dit leven leidt dat 'mijn leven' heet.
Maar alleen dat je de waarheid beseft en spiritueel ontwaakt, 
wil nog niet zeggen dat jouw leven 
een eindeloos stijgende lijn van voorspoed zal zijn. 
Dat zou niet de vrede zijn die alle verstand te boven gaat. 
Zolang ons leven prettig is, is het gemakkelijk om vrede te hebben. 
Maar het leven doet wat het doet, als een oceaan in beweging. 
Of de golven hoog of laag zijn, ze zijn even heilig, 
en omdat je niemand bent, schaden ze je niet.
In dit wakker-zijn zit de vrede, die het verstand te boven gaat, 

en jouw leven hoeft het niet beter te doen. 
Het kan gewoon doen wat het leven doet; stromen. 
Het deert jou niet.
(Adyashanti)

vrijdag 23 maart 2012

Pruimenbloesem - V


Lis - V


Lente

Laten we de lente begroeten.
Geniet ervan
want eens zal menig bloem bloeien 
in de aarde die jou draagt.

Waarom je te zeggen

wat te doen,
wat te drinken
met wie te zijn?
Vraag het jezelf
en je Zelf geeft het antwoord.

Je leraar staat achter het gordijn,

oud en krom,
gebogen als een harp
Zijn wijze lessen zijn
voor wie heeft leren luisteren.

Elk bloemblad in de tuin
beschrijft de diepte van het leven.
Keek je ooit?
Zag je ooit?

Verspeel het wisselgeld van je leven
niet met de weeën van de wereld.

De reis naar de Eenheid is vol gevaar,
maar hoe licht reis je
als je doel bekend is.
(Hafiz)

zondag 18 maart 2012

Jakob's kruikje - II


Vierkante cirkel


Zoek je naar mij?

Zoek je naar mij?
Ik zit in de volgende zetel.
Met Mijn schouder tegen de jouwe.
Je zult mij niet vinden in de stoepa's,
niet in de Indische heiligdommen,
noch in synagogen, noch in kathedralen,
niet in de massa's, 
noch tussen de benen 
gedraaid rond jouw nek,
noch in het groentedieet.
Ben je echt op zoek naar mij,
dan kun je mij ogenblikkelijk zien
- je kunt mij vinden
in het nietigste huisje van de tijd.
Kabir zegt:

Zoeker, zeg eens, wat is God ?
Hij is de adem in de adem.
(Kabir)

woensdag 14 maart 2012

Valavond - XXII


Zeegezicht - XXI


Word de lucht

In het binnenste van deze nieuwe liefde… sterf
Je weg begint aan de andere zijde
Word de lucht
Neem een bijl naar de gevangenismuur.
Ontsnap
Loop naar buiten als iemand die plotseling in kleur geboren wordt
Doe het nu
Je bent bedekt met dikke bewolking
Beweeg je eronder vandaan
Sterf… en wees stil
Stilte is het betrouwbaarste teken dat je gestorven bent.
Je oude leven was een panische vlucht voor stilte
De sprakeloze volle maan komt nu op.
(Djelal-oed-Din-Roemi)

donderdag 8 maart 2012

Schrifttekens - II


Compositie - XXVIII


Reageer tijdig

De Tao Tjing, tekst 64

Zolang iets in rust is, kun je het gemakkelijk beetpakken.
Zolang iets nog niet definitief is, kun je er nog vrij over nadenken.
Zolang iets broos is, breek je het gemakkelijk af. 
Zolang iets klein is, is het eenvoudig op te lossen.

Reageer tijdig, voordat de dingen uitgroeien.
Ruim op, voordat er rommel ontstaat.

Een boom die je nauwelijks meer kunt omarmen, was ooit een klein zaadje.
Een gebouw van negen verdiepingen begint met een emmer klei.
Een wereldreis begint met een eerste stap.

Wie iets doet, maakt iets kapot,
Wie aan iets vasthoudt, verliest iets.
Daarom doet de wijze 'niets', zo maakt hij niets kapot. 
De wijze houdt nergens aan vast, zo verliest hij ook niets.

Mensen maken vooral fouten aan het eind van hun projecten. 
Daarom, als je aan het eind net zo zorgvuldig bent, 
als aan het begin, dan faal je niet.
Daarom verlangt een wijze er naar om niet te verlangen.
Hij hecht geen waarde aan goederen die moeilijk te krijgen zijn. 
Hij leert om niet te onderwijzen en keert terug naar wat de mensen vergeten.
De wijze doet dit om aan alles de natuurlijke ruimte te geven.
Hij heeft de moed om niet te handelen. 
(Lao Tse)

vrijdag 2 maart 2012

Zeegezicht - XX


Reflecties - VIII


Dankbaarheid en vertrouwen

Dankbaarheid, dat is het mooiste woord voor het verleden dat ik ken. 
Dankbaarheid komt als ervaren wordt 
dat de obstakels van het verleden bedding blijken te zijn 
van de stroom die in het nu uitmondt. 
Dankbaar wordt erkend dat het niet voorzien was 
en dat het toch gebeurd is en dat het zeer goed is.
Dankbaarheid geef je. 
Het is niet iets dat je overkomt. 
Ook vertrouwen geef je. 
Vertrou­wen is een toekomst die brengt wat nodig is 
precies zoals het nodig is. 
Om te kunnen vertrouwen dien je de discipline op te brengen 
om geen dreiging te projecteren op het leven dat voor je ligt. 
Vertrouwen is wat komen gaat begroeten als hulp. 
In vertrouwen ben je met open armen.

Levend tussen het losgelaten verleden en de niet ingevulde toekomst 
is er nu de mogelijk­heid tot volledige expressie. 
Levend tussen dank­baar­heid en vertrouwen is er liefde.
(Hans Korteweg)