vrijdag 30 november 2007

Engelwortel - II

Klankschaal - XI

Het wezenlijke is leegte

Het wezenlijke is leegte.

Al het andere: willekeur.
Leegte maakt liefde vredig.

Al het andere: een ziekte.
In deze wereld van illusie is leegte
wat jouw ziel verlangt.
(Djelal-oed-Din-Roemi)

Voortuintje

Vleugelslag


De witte eenden

De witte eenden
Worden witter naarmate
De lucht verdonkert.
(Bart Mesotten)

Aronskelk - II

Laatbloeiers

De wilde bloemen...

De wilde bloemen,
ze hebben vele namen,
maar ruiken heerlijk.


(Richard van de Waarsenburg)

Korstmos

Stoomtrein

De dagen korten

De dagen korten:
Wij verdwijnen weldra in
De wintertunnel.
(Bart Mesotten)

Jaren zocht ik

Jaren zocht ik.
Door het zoeken had ik niets.
Ik zoek niet meer.
Plots is alles dààr
en ben ik alles.
(Erik van Ruysbeek)

Kamperfoelie - II

Kringen - V

Waar de diepte bodemloos is

Waar de diepte bodemloos is,
waar goed en kwaad zijn opgelost,
waar hoog en laag zijn overstegen,
dat punt, kleiner dan een atoom,
dat gegeven, groter dan het grootste geschenk,
dat is het licht waar de zon zich aan spiegelt,
dat is de bron van de alchemie,
dat is het zekere smeltpunt waarop lood weer goud wordt,
dat is het Ene.
(Dick Sinnige)

dinsdag 27 november 2007

Wolken

Witte wolken...

Witte wolken die in de blauwe lucht voorbij drijven,
veranderen voortdurend van vorm en hebben geen basis,
geen referentiepunt en geen plaats om te verblijven.
Ze zijn als steeds veranderende gedachten,
die als wolken door de ruimte van het bewustzijn zweven.

Als de vormloze uitgestrektheid van het bewustzijn
helder wordt waargenomen,
zullen de dwangmatige gedachten
gemakkelijk en vanzelf ophouden.
(Tilopa)

dinsdag 20 november 2007

De wind beroert het riet

De wind beroert het riet,
maar als de wind voorbij is,
is het riet stil.

Ganzen landen in de koude vijver,
maar als de ganzen wegvliegen,
zijn er geen weerspiegelingen.

Zo is de geest ook stil
als het rode stof eenmaal is weggetrokken.
(Deng Ming-Dao)

Berenklauw

zondag 18 november 2007

Aanwezigheid - Afwezigheid

Ik-Ben Aanwezigheid
Maar 'ik' ben afwezig

De Weg is het zoeken naar mijzelf
Maar 'ik' ben er niet

Wat ik zie, ben ik niet
Wat ik ben, zie ik niet

Louter Ervaren
Zonder geraakt te kunnen worden door de ervaring

Nu is onmiddellijk Ervaren
Ik en Ervaren zijn Ondeelbaar
Er is geen 'ik' die ervaart.
De Ervaring is tweedehands, afgescheiden en verleden
De verwachting is louter een gedachte omtrent wat nog niet is
En wellicht nooit zal komen.

De enige Werkelijkheid
Is afwezigheid in Aanwezigheid.
Totale vrijheid
De kooi heeft altijd opengestaan
En was al die tijd al leeg.

Ik ben Dat waarin alles verschijnt.
En dat is Een

Er is alleen Zien
(Rob Ek)

Zonnewijzer

Molensteen

Op weg

Bronzen beeld van Irénée Duriez (detail) in Rupelmonde

Illusie

vrijdag 16 november 2007

Zonsondergang - V

Zoals de zee met de golven speelt

Zoals de zee met de golven speelt,
zo speelt het leven met en in onze gedachten en ervaringen.
Zoals de zee is in elke golf,
zo is het leven in al hetgeen door woorden
uitgedrukt kan worden.
Als het leven een gedachte belevendigt,
dan moeten wij niet verder denken.
Dan zal het leven uit de gebruikte gedachte
terugvloeien naar de Bron
en daarna - zelf - een volgende gedachte uitzenden.
Aldus denkende zal het 'ik' hebben opgehouden te bestaan.
Als wij denken, 'leven' wij niet.
Als wij 'leven', denken wij niet.
(Jan van Rossum)

woensdag 14 november 2007

Pelargonium

Laten we vandaag

Laten we vandaag
een weg gaan zoeken
die ons naar morgen brengt.
En dan die weg op gaan,
een weg als stromend water.

Hij gaat maar verder 
en voorbij,
voorbij aan wat wij weten.
Hij stroomt maar verder en voorbij.

Als water niet te meten.
De zon staat hoog.
De weg is breed.
En niemand weet
hoever hij gaat.

Want de weg is zonder einde.
(Sung Tao)

dinsdag 13 november 2007

Valavond - V

Oranjeappeltjes

Passiflora

De mens beluistert...

De mens beluistert in zich de echo van het heelal
die zich buigt over zichzelf
ter nader onderzoek van zijn eigen tegengesteldheid.
(Saswitha)

Steen der wijzen

Je gebruikt je zintuigen

Je gebruikt je zintuigen
om een antwoord te vinden buiten jezelf
en ziet niet dat het al die tijd al in je zit.
(Huang Po)

Kringen - IV

In den beginne - II

Avondlicht

De dingen waarvoor geen woorden bestaan

De dingen waarvoor geen woorden bestaan
zijn verdwenen
in de donkere
almaar uitdijende ruimte.
(Han van den Boogaard)

Vogelveer

Schuur

Schuurtje met wilde wingerd

Vliegenzwam - II

Het is voldoende in te zien...

Het is voldoende in te zien
Dat er maar één Bewustzijn is.

Er is maar één Leegte
die gevuld wordt met dat wat er verschijnt.

Zowel het spirituele als het profane,
Zowel het goede als het kwade
ontstaan uit, verschijnen in
en verdwijnen in ditzelfde Bewustzijn.

Buiten dit Bewustzijn bestaat er niets,
want zelfs onze concepten over iets anders
verschijnen in dit éne Bewustzijn.
(Jan Kersschot)

zaterdag 10 november 2007

Valavond - IV

Als golven van de zee...

Als golven van de zee.
Zo golf, zo zee,
het ene moment golf, het andere zee.
Dansende golven,
waar begint de golf, waar de zee?
(Jan van Rossum)

vrijdag 9 november 2007

Tijdloosheid

Zonsondergang - IV

De dag rekt zich uit...

De dag
rekt zich uit
neemt de vorm aan
van het land
kan de tijd
hier ooit
aan zijn einde komen?
(Han van den Boogaard)

Fuchsia

Terwijl ik in de verte tuur...

Terwijl ik in de verte tuur
en voor mijn ogen
het gordijn van vertroebeling
met het koord der eeuwigheid
wordt opengeschoven
schouw ik in het hart van de schepping
een hemels visioen
geschreven in letters van licht
zich open vouwend als een kosmisch gedicht:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
(Marcel Messing)

Sneeuwbes - II

Valavond - III

Wilg

Winterslaap

Aarde, gij brengt de herfst ons weder,
de grote wind over de wouden hebt gij losgelaten
en onder mijn stap stapelen zich langzaam op
de moegeleefde bladeren van een zomer,
rens en vochtig ruikend naar ontbinding
en naar wederkeer.

Het hart gelaten rust in laatste lauwten
de geest neemt afstand van de broederlijke krachten
en sluit behoedzaam om een zomeroogst de vleugels.
Schatkamer, schuren, volgestapeld,
zien reeds de schemer en het donker groeien.

De mens diep in zijn cocon smelt nu weg
en laat het leven zich aan hem voltrekken,
warm in het broeinest der metamorfozen,
terwijl beveilgend daarbuiten
eeuwige winden hem koesterend omwallen.

(Erik Van Ruysbeek)

donderdag 8 november 2007

Gehakkelde aurelia

Metamorfose

Degene die ik was
ben ik niet meer.
Degenen die ik ben
blijf ik niet
en die ik word
verdwijnt.

In deze verandering
besta ik.
Vergetend.
Bewustwordend.
Verlangend.

(Peter Geraerdts)


woensdag 7 november 2007

Sporkehout

Tamme kastanje

Als je begrijpt hoor je bij de familie...

Als je begrijpt hoor je bij de familie;
als je niet begrijpt ben je een vreemde.
Degenen die niet begrijpen behoren tot de familie,
en als ze begrijpen zijn het vreemden.
(Mumon)

Zonsondergang - III

Smiley?

Dertig spaken verenigen het wiel...

Dertig spaken verenigen het wiel,
maar het gat middenin de naaf zorgt dat het wiel werkt.
Als je klei vormt tot een pot, is het de lege binnenruimte
waardoor de pot bruikbaar wordt.

We maken deuren en ramen in een kamer.
Deze gaten maken de kamer bewoonbaar.
Goederen hebben wel waarde,
maar bruikbaarheid ontstaat, waar niets is.
(Lau tse)

Eikenblad