vrijdag 16 november 2007

Zoals de zee met de golven speelt

Zoals de zee met de golven speelt,
zo speelt het leven met en in onze gedachten en ervaringen.
Zoals de zee is in elke golf,
zo is het leven in al hetgeen door woorden
uitgedrukt kan worden.
Als het leven een gedachte belevendigt,
dan moeten wij niet verder denken.
Dan zal het leven uit de gebruikte gedachte
terugvloeien naar de Bron
en daarna - zelf - een volgende gedachte uitzenden.
Aldus denkende zal het 'ik' hebben opgehouden te bestaan.
Als wij denken, 'leven' wij niet.
Als wij 'leven', denken wij niet.
(Jan van Rossum)

Geen opmerkingen: