zondag 28 oktober 2007

Zonsondergang

Zo moet je

Zo moet je deze hele wegijlende
wereld beschouwen:
een ster in de ochtend,
een luchtbel in de rivier,
een bliksemflits in een donderwolk,
een flakkerende lamp, een spook
en een droom.
(Boeddha)

Tijd een illusie?

Toorts

Pompoen

Het grootste geluk

Het grootste geluk
is niet weten wat geluk is.
(Tsung-mi)

Kruikje

Vloedlijn

De Bunt - II

Koan

Als je niets kunt doen,
wat kun je dan doen?
(Zen-koan)

Witte roos

Je kunt alleen zoeken

Je kunt alleen zoeken
als je al weet wat je wilt vinden.
(Jan Koehoorn)

vrijdag 26 oktober 2007

Klankschaal - VI

Vliegenzwam

Het ene lijkt op het al

Het ene lijkt op het al,
alles is slechts het ene.
Als deze waarheid eenmaal
werkelijkheid is,
wat kan mij dan
het onvolmaakte schelen?
(Seng-ts'an)

De Bunt

Hooiweide

De mens is niet zozeer een apart wezen

De mens is niet zozeer een apart wezen in de wereld,
als wel een speciale activiteit vàn de wereld.
(Alan Watts)

In den beginne

Vliet in Eikevliet

woensdag 24 oktober 2007

Valavond - II

Sporen

Een weg bestaat omdat we hem bewandelen

Een weg bestaat omdat we hem bewandelen
en dingen zijn zo omdat we ze zo noemen.
Waarom zijn ze zo?
Omdat we dat zo hebben afgesproken.
En waarom zijn ze niet zo?
Omdat we hebben afgesproken dat ze niet zo zijn.
(Tswang Tse)

maandag 15 oktober 2007

De veranderingen die in de lege wereld

De veranderingen die in de lege wereld
schijnen plaats te vinden, noemen we
uitsluitend echt uit onwetendheid.
Zoek niet naar de waarheid;
stop alleen met het hebben van meningen.
(Sosan)

woensdag 10 oktober 2007

Zonder titel

Kun je je ziel altijd tegen afdwalen behoeden?

Kun je je ziel altijd tegen afdwalen behoeden?
Kun je je ademhaling regelen,
en zacht en buigzaam worden als een kind?
Kun je het onvoorziene ontlopen en verdrijven,
en vrij van fouten zijn?
Kun je de mensen liefhebben,
en het huishouden besturen door niet-handelen?
Kun je als een vrouw
de poorten van de natuur openen en sluiten?
Kun je verlicht worden,
en overal doordringen zonder kennis?
(Lau Tse)

Beroering

Kringen - II

zondag 7 oktober 2007

Meeuw

De hemel houdt lang stand

De hemel houdt lang stand
en ook de aarde blijft bestaan.
Wat is het geheim van hun duurzaamheid?
Houden zij zo lang stand, 
omdat ze geen eigenbelang kennen?
Een wijs mens wil daarom achteraan staan.
Hij vindt zichzelf vooraan terug.
Een wijs mens kent geen eigenbelang.
Hij weet zichzelf verbonden met alles.
Door niet uit eigenbelang te handelen 
bereik je vervulling.
(Lau Tse)

Sprookjes van Moeder de Gans

woensdag 3 oktober 2007

Alchemisch vat

In deze wereld van dromen

In deze wereld van dromen,
nog verder in slaap sukkelen;
en opnieuw spreken
en dromen van dromen.
Laat het gewoon zijn.
(Ryokan)

Lapis lazuli

Dante - II

Bont zandoogje

Als ik niet gekend wil zijn

Als ik niet gekend wil zijn, kan ik niet gekend zijn.
De beste acteur kan onderscheid maken
tussen de rol en het zelf.
De beste leugenaar kan de waarheid
van de onwaarheid scheiden.
(Deng-Ming-Dao)

Oude spoorlijn

Hypericum