maandag 1 oktober 2007

En de stem spreekt in ons tot zichzelf

En de stem spreekt in ons tot zichzelf, want het opene
is het vreemde, en het vreemde is het verre,
en als je het verre liefhebt, heeft het verre
zichzelf lief in jou, en als je het verre bent,
is het verre zichzelf in jou.
(Claude van de Berge)

Geen opmerkingen: