donderdag 26 juni 2008

De overoever

Zwaard van inzicht

Naar een vrede

De pijn is in het water dat mij bet
de pijn is in de kleuren die ik drink
en in de vreugde die met geheim vergif mij aait.

Mijn kleine zee, gezwollen van het bruisen, bruist
boven de ankers van het diepzand uit
maar spat te loor in parels en in tranen.

Verbrande schepen grinniken mij aan
gevelde masten priemen door mijn kracht
en ik raak slagzij in de vuren van mijn waan.

Wie greep het stuur en stevent op de rots
wie greep de nacht en werpt hem in mijn pijn aan splinters
en wie dooft in het duister de dove boeien niet?

Alleen de golven blijven eeuwig deinen
groen en witbepluimd boven de zwarte dood
en zuigen zout en pijn in hun opwaartse lijnen.
(Erik van Ruysbeek)

woensdag 25 juni 2008

Zandbank - II

Stroom

Als je zonder een spoor van twijfel

Als je zonder een spoor van twijfel weet dat een en hetzelfde leven stroomt door alles wat is, 
en dat jijzelf dat leven bent, dan houd je natuurlijk en spontaan van alles en allen.
Als het je duidelijk wordt hoe diep en compleet je liefde voor jezelf is, 

dan weet je ook dat ieder levend wezen en de hele schepping deel uitmaken van die liefde.
Maar als je iets ervaart als van jou gescheiden, kun je er niet van houden, 

want dan ben je er bang voor.
Vervreemding veroorzaakt angst en angst versterkt vervreemding. 

Dat is een vicieuze cirkel. 
Alleen zelf-realisatie kan die doorbreken. 
Richt je daarop, onvoorwaardelijk.
(Nisargadatta Maharaj)

vrijdag 20 juni 2008

Landschap met waterplas

Voorbijdrijvend

De wolk

Straal en Ene waren Een.
het 'ik' schoof zich
tussen straal en Ene
*
Het leven van een mens
is gelijk een vuurstraal.
Dan komt de afscheiding
en men ziet slechts
zo nu en dan een vonk:
- het ik-bewustzijn
heeft zich geschoven
tussen het Ene en de straal -
zoals een zonnestraal
niet waargenomen kan worden
omdat een wolk voorbijdrijft.

(Jan van Rossum)

Klankschaal - XX

De vermomde

Monoliet - Rafaël Gorsen

Niemand kende mij

Niemand kende mij onder het masker der gelijkheid,
en niemand heeft ooit geweten dat het een masker was,
want niemand wist dat er in deze wereld gemaskerden waren.
Niemand vermoedde dat naast mij een ander stond
die uiteindelijk ik was.
Ze beschouwden mij altijd als identiek aan mijzelf.

(Fernando Pessoa)

Onder het teken van de slak

Inzicht

Jan Hammenecker (Mariekerke) door Herman De Cuyper

Er is niets denkbaar

Er is niets denkbaar in het universum dat je kan vertellen wat je bent. 
Het is niet te vatten in woorden en gedachten. 
µMet je beperkte verstand kun je nooit begrijpen wie je bent. 
Probeer dat dus niet te doen. 
Het werkt andersom. 
Pas als je werkelijk ophoudt met denken over wie je bent, 
of willen weten wie je bent, 
als je stopt met analyseren 
en het ontrafelen van het raadsel, 
laat de waarheid over jezelf zich kennen.
(Robert Adams)

donderdag 19 juni 2008

Draaikolk

Compositie - IX

Leven

Het leven stroomt en draalt
Verandert en verdwaalt
Jij die ongeboren bent
Beschikbaar en vervuld
Die vreugde, vrijheid, stilte kent
Verbonden met het nu

Het leven droomt en straalt
Vernietigt en vermaakt
Jij die stil verzonken bent
Verdwenen en volmaakt
Die leven, liefde, waarheid bent
Verloren in het nu
(Leen Kuiper)

maandag 16 juni 2008

Klankschaal - XIX

Bos in de lente

Het is de Stilte

Het is de Stilte
waarin een gedachte
verschijnt en verdwijnt.

Het is de Stilte
waarin een gevoel
verschijnt en verdwijnt.

Het is de Stilte
waarin een lichaam
verschijnt en verdwijnt.

Wie ben ik?
De Stilte die niet verandert
door het veranderlijke
verschijnende verdwijnende.

(Richard van de Waarsenburg)

Bamboe - II

Kroondrager

Civiele Griffie Brugge (detail)

Ik bewoog mij als vreemdeling

Ik bewoog mij als vreemdeling onder hen, 
maar niemand zag dat ik een vreemdeling was. 
Ik leefde als een spion te midden van hen, 
en niemand, ook ikzelf niet, 
vermoedde dat ik dat was. 
Allen hielden mij voor een verwante: 
niemand wist dat men 
mij had verwisseld bij mijn geboorte. 
Zo was ik gelijk aan de anderen zonder gelijkenis, 
broeder van allen zonder lid te zijn van de familie.
(Fernando Pessoa)

donderdag 12 juni 2008

Aalscholver

Valavond - XII

Je geeft de toekomst niet de schuld

Je geeft de toekomst niet de schuld van je heden; 
waarom ben je er dan zo snel bij om het verleden de schuld te geven? 
Het verleden kan je alleen maar over het verleden vertellen. 
Het verleden kan je niets over het nu vertellen. 
Maar als je paradoxaal genoeg niet actief deelneemt 
aan het volle eerbetoon aan het hier-en-nu, 
zou je zogenaamde toekomst weleens verdacht veel 
op je zogenaamde verleden kunnen lijken.

Maar dit is een belangrijk onderdeel: 

het feit dat het verleden onwerkelijk is, 
wil nog niet zeggen dat het nooit is gebeurd. 
Maar echt of niet, het verleden kun je niet veranderen. 
Je kunt alleen je ervaring van het verleden veranderen. 
Maar die verandering kan natuurlijk nooit ín het verleden plaatsvinden. 
Die verandering kan zich alleen in het nu voltrekken.
(Chuck Hillig)

dinsdag 10 juni 2008

Achter de dijk

Dagpauwoog

Het leven is eenvoudig

Het leven is eenvoudig.
Alles gebeurt vóór jou, niet mét jou.
Alles gebeurt precies op het juiste moment
niet te vroeg en niet te laat.
Je hoeft het niet leuk te vinden -
het is alleen makkelijker als je dat wel doet.

Het doet pijn om je te verzetten tegen de realiteit,
want als je je tegen de realiteit verzet,
verzet je je tegen jezelf.
Alles blijkt een geschenk te zijn,
dat te zien is waar het om gaat.

(Byron Katie)

maandag 9 juni 2008

Judaspenning

Oleander

In de heldere doorzichtigheid

in de heldere doorzichtigheid van
het Niets komt alles tot bloei
voel ik mijn lijf dan
wordt alles om mij heen tastbaar
in mijn aanrakingen
speelt Zij voortdurend met zichzelf
sinds ik tot leven ben gewekt
is Haar tuin mijn tuin
mijn lijf, de oleanders, de kale bergen
de hete zon, de groene sla, mijn vriendelijke
gastheer en in de verte de zee
alles is deel van dit ene grote leven
Het Onuitsprekelijke is
verborgen in de
zinnelijkheid van de genieting.

(Han Marie Stiekema)

woensdag 4 juni 2008

Waarnemen

Zonnekracht

Schilderij Hilde Martien - Sint-Amands

Ik ben het onkenbare

Ik ben het onkenbare
Ik heb geen vorm
Ik heb geen geur
Ik ben onaantastbaar
Ik ben onzichtbaar
Ik ben zonder gedachten

Maar ik ben altijd aanwezig

Alles wat gezien wordt ben ik niet
Alles wat ik voel passeert mij slechts
Alles wat ik ruik vervliegt
Alles wat ik denk, ben ik niet

Zodra ik mij identificeer met het geziene
Beweeg ik mij ogenschijnlijk in ruimte en tijd
Maar alles word door mij gezien
Ik ben geen deelnemer
Ik ga nooit verloren
Want ik ben altijd in stilte aanwezig
Ik omvat alles
En toch ben ik Niets

(Rob Ek)

Windhaan

Reiger

Als ze wakker zijn zeggen ze

Als ze wakker zijn zeggen ze tegen me:
'Jij en de wereld waarin je leeft,
zijn maar een korrel zand
op de oneindige kust
van een oneindige zee'.

En in mijn droom antwoord ik hen:
'Ik ben de oneindige zee,
en alle werelden
zijn maar korrels zand
op mijn kust'.

(Kahlil Gibran)

Sperwer


Sperwer

Iedere lente keert hij terug,
in een eik bouwt hij zijn nest
met klei van het veld
en met de doornen van het struikgewas.

Tijdens de vorige lente
vond hij de boom niet terug;
op zijn plaats stond een bulldozer,
zijn stoom een paraplu,
een wolk tussen de lippen van de lucht.

In de as van de ovens
rust de eik
in de ogen van de sperwer.

Fuad Rifka