maandag 25 augustus 2014

Avondlicht - VIII


Reflecties - XV


Atma Shatakam

Ik ben niet de geest, het intellect,
het ego of het geheugen.
Ik ben niet de vijf zintuigen.
Noch ruimte, aarde, water, vuur of lucht.
Waarlijk, ik ben onvergankelijke wijsheid, 

gelukzaligheid en zuiver bewustzijn.

Noch ben ik de vijf energieën,
noch de zeven essenties
noch de vijf omhulsels
noch de vijf organen van handeling.
Waarlijk, ik ben onvergankelijke wijsheid, 
gelukzaligheid en zuiver bewustzijn.

Ik ken geen haat of afkeur,
geen genegenheid of voorkeur,
geen hebzucht, geen onwetendheid,
geen trots, geen arrogantie,
geen jaloezie, geen afgunst,
ik heb geen behoefte aan de vier levensdoelen van
plicht, welvaart, genot en bevrijding.
Waarlijk, ik ben onvergankelijke wijsheid, 
gelukzaligheid en zuiver bewustzijn.

Ik ken deugd noch gebrek,
bega geen zonden of goede werken,
onderga geen leed, vreugde, pijn of plezier.
Ik heb geen behoefte aan mantra's, pelgrimages,
geschriften, rituelen of offers.
In het drietal van kenner, kennen en het gekende 
ben ik geen van de drie.
Waarlijk, ik ben onvergankelijke wijsheid, 
gelukzaligheid en zuiver bewustzijn.

Ik ken geen angst voor de dood
En geen onderscheid tussen de kasten.
Ik heb geen vader of moeder
want ik ben ongeboren.
Ik ben geen verwant, vriend, leraar of leerling.
Waarlijk, ik ben onvergankelijke wijsheid, 
gelukzaligheid en zuiver bewustzijn.

Ik ben zonder eigenschappen, vormloos,
aldoordringend, heerser over de zintuigen,
zonder gehechtheid aan de wereld of aan bevrijding.
Waarlijk, ik ben onvergankelijke wijsheid, 
gelukzaligheid en zuiver bewustzijn.
(Adi Shankara)

vrijdag 22 augustus 2014

Zwanen op de Rupel


Spiegel op het gras

Werk van Eric Van Riet (detail)

In de spiegel van je geest

In de spiegel van je geest
verschijnen allerlei beelden
en verdwijnen dan weer.

Kijk in stilte
hoe ze komen en gaan.
Wees oplettend,
maar houd ze niet vast
en stoot ze niet af.

Het is belangrijk
er niet bij betrokken te raken,
niet in te grijpen,
niet voor rechter te spelen.

Als je zo bent,
als onbetrokken waarnemer,
wordt het onbekende in je aangemoedigd
naar de oppervlakte te komen,
waardoor je de kans krijgt
het mysterie van de oorsprong van je leven
te doorgronden.
(Nissargadatta Maharaj)

donderdag 14 augustus 2014

Slib - IV


Hooibalen


Wanneer je naar boven kijkt

Wanneer je naar boven kijkt,
naar de onmetelijke ruimte van de hemel,
bevinden zich daar geen gedachten
die door het bewustzijn geprojecteerd worden. 


Wanneer je naar binnen kijkt,
naar je eigen innerlijk bewustzijn,
is er niemand die daar bezig is gedachten te projecteren
door ze te denken. 


Als je dit herkent,
wordt je eigen bewustzijn doorschijnend helder
en vrij van denkbeelden.

Je eigen bewustzijn is het helder gewaarzijn,
van nature aanwezig – de Ruimtedimensie van de Werkelijkheid –
leeg en stralend als de opkomende zon
die de wolkeloze hemel verlicht. 


Hoewel dit licht zelf geen specifieke vorm of kleur heeft,
kan het volmaakt gekend worden.

De diepere betekenis hiervan is uiterst belangrijk,
of je het nu begrijpt of niet.

(Padmasambhava)

zaterdag 9 augustus 2014

Zeegezicht - XXXX


Duinen - II


Bron

Bron is het enige.
Al wat verschijnt, is bron.
Alles wat zich aandient is altijd en uitsluitend 
het verschijnen van bron 
- het ogenschijnlijke heelal, de ogenschijnlijke wereld, 
het levensverhaal, het lichaam en het denken, 
gevoelens, het gevoel van afgescheidenheid 
en het zoeken naar verlichting.

Het is allemaal het ene dat zich aandient als twee 
- het niet-iets dat verschijnt als alles. 
Het theater van de zoektocht heeft 
volstrekt geen betekenis of doel; 
het is een droom aan het ontwaken. 
Er is geen diepere intelligentie 
die een bestemming beraamt, 
en nergens, op welk niveau dan ook 
is er een keuze aan de gang.
Niets wordt geboren en niets sterft. 

Niets gebeurt. 
Maar dit, zoals het is, 
nodigt de ogenschijnlijke zoeker uit 
zijn oorsprong te herontdekken. 
Wanneer niet-iemand de uitnodiging aanneemt, 
wordt bron gezien als enige 
- de niet veroorzaakte, onveranderlijke, 
onpersoonlijke stilte 
van waaruit onvoorwaardelijke liefde 
overvloeit en vreugde schept in al wat is.

Een wonderbaarlijk mysterie.
(Tony Parsons)zondag 3 augustus 2014

Donkere wolken - II


Fontein - VIII


Het Ene

Alles wat verschijnt, is een reflectie van het Ene.
Ook de persoon die altijd denkt tussenbeide te komen,
Is gewoon een beeld dat verschijnt.
In plaats van onze aandacht te richten op de acteur,
In plaats van steeds weer strijd te leveren
Tegen dat wat er verschijnt op het scherm,
Kunnen we onze aandacht richten op het Licht
In de beelden van de film.

Dit Licht oordeelt niet, strijdt niet,
Vergelijkt niet, verlangt niet en verwacht niet.
En dit Licht is er altijd,
Ongeacht of er aandacht aan geschonken wordt of niet.
Alles verschijnt in en dankzij het Licht.
Zelfs het richten van de aandacht is een beeld op het filmscherm.
Net zoals de hoofdpersoon die erop verschijnt.
Wat we zijn, is het Licht.

En daarin verschijnen zowel de hoofdpersoon
Als alle andere beelden die onze aandacht bereiken.
Waar zouden we dan nog naartoe gaan, als dit duidelijk is?
Waarom zouden we nog vechten tegen dat wat is?
Waarom nog de strijdbijl opnemen?
Ook de strijdbijl is een illusie.
(Jan Kersschot)