zaterdag 9 augustus 2014

Bron

Bron is het enige.
Al wat verschijnt, is bron.
Alles wat zich aandient is altijd en uitsluitend 
het verschijnen van bron 
- het ogenschijnlijke heelal, de ogenschijnlijke wereld, 
het levensverhaal, het lichaam en het denken, 
gevoelens, het gevoel van afgescheidenheid 
en het zoeken naar verlichting.

Het is allemaal het ene dat zich aandient als twee 
- het niet-iets dat verschijnt als alles. 
Het theater van de zoektocht heeft 
volstrekt geen betekenis of doel; 
het is een droom aan het ontwaken. 
Er is geen diepere intelligentie 
die een bestemming beraamt, 
en nergens, op welk niveau dan ook 
is er een keuze aan de gang.
Niets wordt geboren en niets sterft. 

Niets gebeurt. 
Maar dit, zoals het is, 
nodigt de ogenschijnlijke zoeker uit 
zijn oorsprong te herontdekken. 
Wanneer niet-iemand de uitnodiging aanneemt, 
wordt bron gezien als enige 
- de niet veroorzaakte, onveranderlijke, 
onpersoonlijke stilte 
van waaruit onvoorwaardelijke liefde 
overvloeit en vreugde schept in al wat is.

Een wonderbaarlijk mysterie.
(Tony Parsons)Geen opmerkingen: