zondag 3 augustus 2014

Het Ene

Alles wat verschijnt, is een reflectie van het Ene.
Ook de persoon die altijd denkt tussenbeide te komen,
Is gewoon een beeld dat verschijnt.
In plaats van onze aandacht te richten op de acteur,
In plaats van steeds weer strijd te leveren
Tegen dat wat er verschijnt op het scherm,
Kunnen we onze aandacht richten op het Licht
In de beelden van de film.

Dit Licht oordeelt niet, strijdt niet,
Vergelijkt niet, verlangt niet en verwacht niet.
En dit Licht is er altijd,
Ongeacht of er aandacht aan geschonken wordt of niet.
Alles verschijnt in en dankzij het Licht.
Zelfs het richten van de aandacht is een beeld op het filmscherm.
Net zoals de hoofdpersoon die erop verschijnt.
Wat we zijn, is het Licht.

En daarin verschijnen zowel de hoofdpersoon
Als alle andere beelden die onze aandacht bereiken.
Waar zouden we dan nog naartoe gaan, als dit duidelijk is?
Waarom zouden we nog vechten tegen dat wat is?
Waarom nog de strijdbijl opnemen?
Ook de strijdbijl is een illusie.
(Jan Kersschot)

Geen opmerkingen: