maandag 30 januari 2012

Jakob's kruikje


Zeegezicht - XIX


Zelf

En als we ons zelf
nu eens achterlieten?


Daar gaat het, zonder groeten,
mokkend en tobbend
op zoek naar iets beters.
Het kijkt niet eens om. 


En wij?
Wij moeten eerst wennen
aan dit stralende landschap
van vroeger en later,


van lichtende tijd
zonder nu.
(Cees Nooteboom)

dinsdag 24 januari 2012

Aangespoeld


Zeilschip - II


Dat is de dood

Ik sta aan de rand van het strand.
In de ochtendbries glijdt een zeilboot
naar de oceaan.

Hij is schoonheid,
hij is leven.
Ik kijk hem na
tot hij aan de horizon verdwijnt.

Naast mij zegt iemand:
'Hij is weg.'

Waarheen,
uit mijn gezichtveld verdwenen,
dat is alles.
Hij draagt zijn mast even hoog
en zijn romp heeft nog altijd de kracht
om zijn menselijke lading te dragen.
Zijn verdwijning uit mijn gezichtsveld
is iets in mij, niet in hem.

En net op het ogenblik
dat iemand naast mij zegt;
'Hij is weg.'
zijn er anderen die hem
aan de horizon zien verschijnen

en naar hem toe glijden,
en die vol vreugde roepen;
'Daar is hij!'
(William Blake)

woensdag 18 januari 2012

Winterland


Valavond aan de stroom


Wat Zen is?

Wat Zen is?
Zen is een woord. 
Een woord is een teken voor iets. 
Maar als we in de wereld gaan zoeken naar de betekenis van Zen, vinden we niets.

Hoor je stilte?
Als er geluid is, nee. 
Als er geen geluid is, ook niet.
Stilte is als tijd.

Tijd kun je niet zien en niet horen.
Stilte is als Zen.
Zonder stilte geen muziek.
Zen is eigenlijk niets. 
Maar je gaat er beter muziek van maken, tennissen, golfen, koeken bakken, slapen. 
Minder van tobben. 
Beter van boogschieten.

Zie Zen als een onzichtbare bloem langs de weg. 
Loop er voorbij. 
Of ruik eraan. 
Gegroeid uit regen, zon en de stront van een ezel die ook langs die weg kwam. 
Zaad uit India, gemuteerd in China en Japan en uitgezweefd over de wereld.
Ik heb er thee van gezet. 
Te slap, te sterk of te bitter wijst naar de zetter van de thee.
Als de thee net goed is, is de zetter afwezig.

De ware tennisser wint door zelf afwezig te zijn.
De muzikant die met een stevige 'hoor-mij-eens' factor 
zijn best staat te doen, heeft nog een lange weg te gaan. 
Het ging toch om de muziek?
Ga je beter slapen, denken, tennissen, muziek maken 
of koeken bakken door daar je best op te doen?

Als je je best doet om te slapen, blijf je zeker wakker.
Denk als je wilt denken, zelfs als je in bed ligt. 
Het kan zijn dat dat een mooie plaats is om te denken.
Als je je best doet om goed na te denken, denk je niet goed na. 
Zolang je je best doet, is je aandacht afgeleid.
Als je je best doet om niet te denken, denk je.

Als je je best doet op het scoren van een matchpoint, lukt het vaak niet.
Als je je best doet op de solo die je improviseert, wordt het niet veel, of je gaat de fout in.
Zen is een vorm van niet je best doen.
Je best doen om te denken, is geen Zen.
Je best doen om niet te denken, is geen Zen.
Je best doen om niet je best te doen, is ook geen Zen.

Soms is denken Zen. 
Vaker is Zen niet denken.

zaterdag 14 januari 2012

Klankschaal - XLVIII


Oertijd

Fossielsteensculptuur - Joris Maes

Het mysterie en het ding

Aan de ene kant staat het ding.
Aan de andere kant staat het mysterie. 
Meer van het ding en het mysterie weet ik niet.

Hoe in naam van wat dan ook, 
Hoe kan ik er meer van weten? 
En dit weten is een klein weten, voeg ik er aan toe, 
Een klein idee hoogstens, klein 
In zijn gevolgen voor de tijd.

Als aan de ene kant staat het ding 
En aan de andere kant het mysterie, 
Is de wereld duidelijk.

De straat is de straat waarin ik vrienden tegenkom, 
De bloemen bloeien zoals zij moeten bloeien, met bloesems, 
De wind waait wanneer zij wil, 
En het gebrek aan meer weten 
Dan dat aan de ene kant staat het ding 
En aan de andere kant het mysterie 
Is mij een onuitputtelijke bron van vreugde. 
(Arjen Duinker)

maandag 9 januari 2012

Landschap met wolken - XXVIII


Vlag en licht


Een houding van onschuld

Onze ideeën over meditatie zijn meestal gekleurd door onze conditionering – 
door wat we erover gehoord hebben, wat we denken dat meditatie is, 
waartoe het naar ons idee zou moeten leiden. 
Meditatie kan een heel scala aan doelen dienen. 
Sommige mensen mediteren om fysiek of emotioneel gezonder te worden 
of om hun lichaam of geest tot stilte te brengen. 
Sommige mensen mediteren om bepaalde subtiele energiecentra in het lichaam, 
vaak chakra's genoemd, te openen. 
Anderen mediteren om liefde en mededogen te ontwikkelen. 
Weer anderen mediteren om in een andere staat van bewustzijn te komen. 
Nog weer anderen mediteren om te proberen 
bepaalde spirituele of helderziende vermogens te verkrijgen – 
wat ze siddhi's noemen.
En dan is er nog de meditatie om tot spirituele bewustwording en verlichting te komen. 
Deze laatste soort van meditatie 
– meditatie die helpt om spiritueel bewust en verlicht te worden – 
is wat mij werkelijk interesseert.
Dat is waar de Ware Meditatie om draait.
Het doet er niet toe of men een groentje is in de meditatie 
of al lange tijd heeft gemediteerd. 
Waar ik achter ben gekomen is dat je achtergrond niet zoveel uitmaakt. 
Wat wel van belang is, is de houding waarmee we het proces van meditatie ingaan. 
Het belangrijkste is dat we aan meditatie beginnen met een open instelling, 
een houding die echt onschuldig is, 
waarmee ik bedoel een houding die niet gekleurd is door het verleden, 
door wat we gehoord hebben over meditatie via de cultuur, 
via de media of via onze verschillende spirituele of religieuze tradities. 
We dienen het begrip meditatie fris en onschuldig te benaderen.

Als spiritueel leraar heb ik veel mensen ontmoet die al heel wat jaren gemediteerd hebben. 
Wat ik het vaakst hoor van veel van die mensen is dat ze ondanks die lange meditatiepraktijk 
het gevoel hebben niet wezenlijk getransformeerd te zijn. 
De diepgaande innerlijke transformatie – de spirituele openbaring – die meditatie biedt 
is iets dat veel mensen niet beschoren lijkt, zelfs die mensen die al lang mediteren. 
Er zijn goede en specifieke redenen waarom sommige vormen van meditatie, 
ook de soort meditatie die ik ooit deed, 
niet leiden tot deze beloofde staat van getransformeerd zijn. 
De voornaamste reden is eigenlijk een buitengewoon eenvoudige, 
die daardoor makkelijk over het hoofd gezien wordt: 
we benaderen meditatie met de verkeerde instelling. 
We voeren onze meditatie uit met een instelling van controle en manipulatie, 
en juist dat is de reden waarom onze meditatie voor ons gevoel op niets uitloopt. 
De ontwaakte staat van zijn, de verlichte staat van zijn, 
kun je ook de natuurlijke staat van zijn noemen. 
Hoe kunnen controle en manipulatie ons in vredesnaam tot onze natuurlijke staat brengen?
(Adyashanti)

http://www.samsarabooks.com/  

woensdag 4 januari 2012

Andalousia


Brandnetel


Tijd

Tijd - het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is.
En toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven.
Zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg.

Zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat,
een verte voorbij onze ogen.
Het is vreemd maar ook mooi te bedenken
dat er ooit niemand meer zal weten
dat we hebben geleefd.

Te bedenken hoe we nu leven, hoe hier
maar ook niets ons leven zou zijn zonder
de echo`s van de onbekende dieptes in ons hoofd.
Niet de tijd gaat voorbij, maar jij en ik
buiten onze gedachten is er geen tijd
We stonden deze zomer op de rand van een dal
om ons heen alleen de wind.
(Rutger Kopland)