maandag 9 januari 2012

Een houding van onschuld

Onze ideeën over meditatie zijn meestal gekleurd door onze conditionering – 
door wat we erover gehoord hebben, wat we denken dat meditatie is, 
waartoe het naar ons idee zou moeten leiden. 
Meditatie kan een heel scala aan doelen dienen. 
Sommige mensen mediteren om fysiek of emotioneel gezonder te worden 
of om hun lichaam of geest tot stilte te brengen. 
Sommige mensen mediteren om bepaalde subtiele energiecentra in het lichaam, 
vaak chakra's genoemd, te openen. 
Anderen mediteren om liefde en mededogen te ontwikkelen. 
Weer anderen mediteren om in een andere staat van bewustzijn te komen. 
Nog weer anderen mediteren om te proberen 
bepaalde spirituele of helderziende vermogens te verkrijgen – 
wat ze siddhi's noemen.
En dan is er nog de meditatie om tot spirituele bewustwording en verlichting te komen. 
Deze laatste soort van meditatie 
– meditatie die helpt om spiritueel bewust en verlicht te worden – 
is wat mij werkelijk interesseert.
Dat is waar de Ware Meditatie om draait.
Het doet er niet toe of men een groentje is in de meditatie 
of al lange tijd heeft gemediteerd. 
Waar ik achter ben gekomen is dat je achtergrond niet zoveel uitmaakt. 
Wat wel van belang is, is de houding waarmee we het proces van meditatie ingaan. 
Het belangrijkste is dat we aan meditatie beginnen met een open instelling, 
een houding die echt onschuldig is, 
waarmee ik bedoel een houding die niet gekleurd is door het verleden, 
door wat we gehoord hebben over meditatie via de cultuur, 
via de media of via onze verschillende spirituele of religieuze tradities. 
We dienen het begrip meditatie fris en onschuldig te benaderen.

Als spiritueel leraar heb ik veel mensen ontmoet die al heel wat jaren gemediteerd hebben. 
Wat ik het vaakst hoor van veel van die mensen is dat ze ondanks die lange meditatiepraktijk 
het gevoel hebben niet wezenlijk getransformeerd te zijn. 
De diepgaande innerlijke transformatie – de spirituele openbaring – die meditatie biedt 
is iets dat veel mensen niet beschoren lijkt, zelfs die mensen die al lang mediteren. 
Er zijn goede en specifieke redenen waarom sommige vormen van meditatie, 
ook de soort meditatie die ik ooit deed, 
niet leiden tot deze beloofde staat van getransformeerd zijn. 
De voornaamste reden is eigenlijk een buitengewoon eenvoudige, 
die daardoor makkelijk over het hoofd gezien wordt: 
we benaderen meditatie met de verkeerde instelling. 
We voeren onze meditatie uit met een instelling van controle en manipulatie, 
en juist dat is de reden waarom onze meditatie voor ons gevoel op niets uitloopt. 
De ontwaakte staat van zijn, de verlichte staat van zijn, 
kun je ook de natuurlijke staat van zijn noemen. 
Hoe kunnen controle en manipulatie ons in vredesnaam tot onze natuurlijke staat brengen?
(Adyashanti)

http://www.samsarabooks.com/  

1 opmerking:

Pascal Delay zei

Altijd schitterend mooi van adyashanti!
bedankt om te delen