vrijdag 28 december 2007

Als er geen begripsvormend denken

Als er geen begripsvormend denken aan te pas komt,
is het als witte rietpluimen die schitteren in de sneeuw.
Eén straal van de lichtglans doordringt het onbegrensde.
Alle windrichtingen doordringt deze gloed
die van het begin af niet verborgen of bedekt is.
De gelegenheid nemend om zich te manifesteren,
gedijt hij te midden van alle transformaties.
Passend meegaand in de transformaties
blijft pure vervulling onveranderd.
De hemel omvat het, de oceaan verzegelt het,
elk ogenblik kent geen onvolkomenheid.
In deze verwezenlijking zonder onvolkomenheid
versmelten binnen en buiten.

(Hongzhi)

Geen opmerkingen: