zondag 13 maart 2016

Leven in dit moment

Als je niet in staat bent in dit moment te leven,
bedenk dan dat er geen ander moment is.
Dit is wat je geboden wordt;
dit is je kans je bestemming aan jezelf te openbaren.

Als je niet in staat bent in dit moment te leven, 
bedenk dan dat er geen ander moment is. 
Dit is wat je geboden wordt. 
Dit is je kans je bestemming aan jezelf te openbaren. 
Je bestemming hoeft niet per se te zijn wat je in gedachte hebt. 
Je bestemming hoeft niet per se iets anders te zijn 
dan wat zich nu hier voor je aandient. 

Je huidige omstandigheden zijn misschien niet helemaal je ideale scenario, 
maar als je niet aanvaardt waar je in dit moment bent, 
als je altijd een vluchtroute neemt wanneer de dingen niet gaan zoals jij wilt, 
zul je nooit leren in dit moment te leven. 
Dit moment is het enige dat je hebt. 
Meer is er niet en totdat je echt leert in dit moment te leven, 
zul je altijd ontevreden zijn, zul je nooit het geluk vinden. 
Geluk kan nooit ergens anders of op een andere tijd worden gevonden. 


In dit moment leven en aanvaarden wat zich daarin aandient, 
betekent niet dat je leven beperkt blijft tot je huidige omstandigheden. 
Als je geest ontevreden is met wat zich nu aan je voordoet, 
wil hij ervandoor gaan, wegrennen, vluchten in de droom. 
Maar de droom wordt op die manier geen werkelijkheid. 
De droom, de mogelijkheid, 
de creatieve ontplooiing van je innerlijke bestemming 
wordt niet verwerkelijkt door de begeerte van het ego 
en zijn reactie op het hier en nu. 
Hij wordt verwezenlijkt door het vermogen 
om het droombeeld in zicht te houden, 
terwijl we tegelijkertijd in het hier en nu leven 
met geduldig en waakzaam begrip. 
(Roy Whenary)

Geen opmerkingen: