woensdag 21 mei 2008

Het inzicht

.../... En weggeveegd was alles. 
Zelfs de wens om verder te speuren.
Slechts één ding had ik ermee gewonnen, 

dat staat vast - het inzicht: 
de reeks van gebeurtenissen in het leven is een doodlopende straat, 
hoe breed en gemakkelijk begaanbaar ze ook lijkt te zijn.
Het zijn de smalle, verborgen paadjes 

die terugvoeren naar het verloren vaderland: 
dat wat in een fijn, nauwelijks zichtbaar handschrift 
in ons lichaam is ingegraveerd, 
en niet het afschuwelijke litteken 
dat de rasp van het uiterlijke leven achterlaat, 
bergt de oplossing van de laatste geheimen.
(Gustav Meyrink)

Geen opmerkingen: