woensdag 16 december 2009

Hulp

Mensen roepen om Hulp, want 'alles' faalde.
IK bied alle Hulp, on-onderbroken.
Mensen verbinden verwachtingen aan Mijn Hulp.
Het leven zal beter worden, zo menen zij.
Maar het zij gezegd: Mijn Hulp is eigen-aardig.
Mijn Vervullen is niet wenselijk, noch menselijk.
Mijn Vervullen is het vol maken van de maat van verzet.
Mijn Vervullen is de Hulp

om tot onvoorwaardelijke Overgave te geraken.
Afstand doen van alle wensen en begeerten,
loslaten van alle streving en belang-hechting.
Ik onthef u aan alle middel-matigheid, die slavernij is,
Ik geleid u naar alle ondergang die uw gang is
en uitgang én ingang biedt naar Mijn Licht.

Zie, de Hulp maakt het leven vol Licht.
In de Hulp wordt alles omgezet in Licht,
verlost tot Liefdestraling zonder meer.
Welzalig de mens die om Hulp roept.
Mijn Hulp gaat alle perken te buiten, maar vooral te boven.
Mijn Hulp is volstrekt mate-loos,
en voert tot Verlossing
welke on-metelijk is immers?!

(Reinoud Fentener van Vlissingen)

Geen opmerkingen: