woensdag 21 oktober 2009

Is er een weg naar stilte?

De weg naar stilte is iedere weg die naar je hart voert. Alle spirituele wegen leiden uiteindelijk naar stilte, 
omdat alle wegen je thuis brengen, naar de tempel van je hart. 
Werkelijke stilte kan niet worden bereikt, het is altijd aanwezig. 
Werkelijke stilte zal zich aan je onthullen wanneer je ophoudt te verklaren en te redeneren, 
wanneer je receptief wordt en bereid innerlijk te luisteren.

Wanneer het denken tot rust komt
en een onwankelbaar vertrouwen
je doet overgeven aan je gelouterde hart,
zal de taal der stilte luid tot je spreken
en zul je de zegen der stilte
ten diepste kunnen ontvangen.

In stilte huist het open geheim
dat niet kan worden beschreven
waarover niet gesproken kan worden,
maar wat zich laat zien
in iedere handeling
in elk woord,
in elke ademtocht,
in louter een gebaar.

En dan zie je
dat er helemaal geen weg is,
dat je nooit een pad betreden hebt,
dat je thuis nimmer verlaten hebt.

Dan zie je
dat de moeizame weg die je gegaan bent,
de reis was van je hoofd naar je hart
van onwetendheid naar wijsheid
van strijd naar vrede
van ik naar Gij.

(Prajnaparamita)

1 opmerking:

Kagib zei

Een heel mooi citaat ja in de Stilte ligt de vervulling als alles binnenin mag verstillen en de Stilte gehoord mag worden die is altijd is. :)))