dinsdag 31 augustus 2010

O heilige levensboom

O heilige levensboom,
in wiens eeuwige midden ik onwankelbaar sta.
Uw wortels vinden geen einde,
omdat de grond waarin gij groeit grondeloos is.
Uw takken vinden geen hemelse grens,
omdat de hemelen waarnaar gij reikt
grenzeloos zijn.


O heilige levensboom,
in wie begintijd en eindtijd versmolten
zijn tot tijdloosheid.
Uw stam kent geen jaarring meer,
uw bloesem geen seizoen,
uw eenheid geen goed en kwaad.


O heilige levensboom,
in wie de belofte van eindeloze
vreugde reeds is vervuld.
Uw bladeren fluisteren het groenend geheim.
Uw takken spelen met het vormenspel.
Uw omvang is gelijk de hoogte,
uw hoogte gelijk de peilloze diepte.


O heilige levensboom,
In wiens eeuwige midden ik onwankelbaar sta.
Bij uw wortels vind ik de onsterfelijke levensbron.
In uw takken reik ik naar eindeloze verten.
In uw bladeren tril ik van ongekend geluk.
In uw levenskracht adem ik het heelal.
In uw schoonheid zie ik de goddelijke harmonie.
In uw vruchten proef ik de zoete nectar van het zijn.
In uw bloesem ruik ik de heilige geur van leven.


Onsterfelijk staat gij in mijn midden.
Vaste zuil van zonnegoud,
vleesgeworden Woord va n het ongeziene.
Beginloos en zonder einde bloesemt
uw liefde die ik zelfloos ben.
(Marcel Messing)

Geen opmerkingen: