vrijdag 27 augustus 2010

Ik ben het Absolute

Zo moet je tot de overtuiging komen dat jij het Absolute bent, dat is heel belangrijk. Richt je aandacht alleen daarop. Voordat het Zijn of de kennendheid verschijnt, ben Ik, het Absolute, er al, in eeuwigheid. Wie richt de aandacht? Wie weet dat dit aandacht richten is? Datgene wat de aandacht richt, is er al voordat er aandacht is.
Hoe kun je met de geest mediteren? Voor wat jij 'meditatie' noemt, is een object nodig. Wie neemt de meditatie waar? Wie mediteert er? Het proces maakt de aanwezigheid noodzakelijk, van zowel 'iemand', als een 'object'. Maar voordat er ook maar iets is, moet er 'Iemand' zijn die 'Mediteert'. Laat Die er alleen zijn, zonder een of ander object. In de ware meditatie is Degeen Die Mediteert er 'alleen', zonder een of ander object waarop gemediteerd zou kunnen worden.

Vóór de waaktoestand ben Ik, of het Absolute, er altijd.
Bij het wakker worden, wordt het me duidelijk dat 'ik ben'. En pas daarna sluipen alle andere gebeurtenissen en dingen de geest binnen. Ik herhaal; het Ik, het Absolute, is er eerder dan de waaktoestand. Houd dat vast. Blijf daar. Je moet je verankeren in je huidige ware natuur 'ik ben'. Je moet afzien van alle andere ondergeschikte en overbodige objecten. Richt op geen van die dingen je aandacht. Het hele proces is erop gericht dat jij in de bron blijft. Wat is op dit moment je bron? 'Ik ben'. Zorg dat je greep krijgt op die 'ik ben'-heid en nestel je daarin.

Je moet jezelf realiseren. Je moet staan op de grens tussen 'ik ben' en 'niet-'ik ben". Stel dat je niet ontdekt dat 'je bent'. Betekent dat dan dat je er niet bent? Als die 'ik ben'-heid er niet is, ben Jij, het Absolute, er. Dat betekent dat Jij voor, tijdens en na de waaktoestand onaangetast blijft. Tijdens de waaktoestand neemt het besef van jouw 'ik ben'-heid de wereld waar; en van het standpunt van het Absolute (Jij) is er getuige-zijn van jouw 'ik ben'-heid en zijn waarnemingen.
(Nisargadatta Maharaj)

Geen opmerkingen: