zondag 28 oktober 2012

Het paard en de de wagen

De mensheid heeft altijd het paard achter de wagen gespannen - 
door zich te vereenzelvigen met het lichaam, 
een ding waar je je ogenschijnlijk bewust van bent, 
in plaats van met Bewustzijn Zelf. 
Door je te vereenzelvigen met niets meer dan een lichaam, 
een lichamelijk zelf dat fouten kan maken, ziek of arm kan zijn, 
zichzelf op een hoger niveau moet, zien te krijgen 
en 'er moet komen', zit je er volledig naast. 
Dan zie je Bewustzijn volledig over het hoofd, 
ten gunste van niet meer dan een ding 
waar je je ogenschijnlijk bewust van bent - 
een volkomen fictief zelf dat overal los van staat. 

Je kunt ook 'aan de andere kant beginnen - 
met het Jij Dat Er-Al Is, met de Waarheid. 
Dat ontneemt je je identiteit niet, 
maar laat je de grootsheid zien van je Ware Identiteit. 
De manier van leven van ons mensen 
lijkt er een te zijn van beginnen bij onvolmaaktheid 
en van daaruit vooruitgang zien te boeken. 
Maar kijken vanuit puur Bewustzijn
begint niet bij de menselijke ervaring 
om van daaruit te pogen een hoger niveau te bereiken. 
Het begint bij de volmaaktheid van het Goddelijke Zelf 
en blijft Daar.
Onmiddellijk is er sprake van een volkomen nieuw Leven. 
(Peter Francis Dziuban)

Geen opmerkingen: