woensdag 10 oktober 2012

Goedgemaakt inzicht

In alle eerlijkheid onderzoeken wat is, op het meest fundamentele niveau, 
doet het inzicht van de spirituele zoeker tot wasdom komen. 
Het loslaten van onjuiste uitgangspunten gebeurt vanzelf 
naarmate het inzicht zich verdiept. 
Wat is is er altijd en wacht geduldig op zijn ontdekking. 
Daar is geen strijd voor nodig. 
De spirituele nieuwsgierigheid die je eigen is voldoet. 
Eerlijk onderzoek stuurt die nieuwsgierigheid gewoon de juiste richting in 
om je Goedgemaakt Inzicht zo groot mogelijk te maken. 

Een vraag: 
'Wat zou je moeten doen om uit een kuil te komen 
waar je nooit in bent gevallen, maar wel denkt te zijn ingevallen?'
'Niets', is het antwoord dat meestal gegeven wordt, 
maar dat slaat de plank mis. 
Het inzicht moet aanwezig zijn dat je nooit in een kuil gevallen bent, 
anders stop je niet met je pogingen om eruit te komen. 
De spirituele zoeker vraagt degene die ontwaakt is 
hoe hij uit de kuil van afgescheidenheid en lijden kan komen. 
De ontwaakte wijst op het feit dat de zoeker 
helemaal nooit in een kuil is gevallen. 
'Dank u', antwoord de zoeker, 
'maar denkt u dat ik een ladder nodig heb om uit de kuil te komen?'
De ontwaakte wijst opnieuw op het feit 
dat er nooit een kuil is geweest en dat de zoeker er nooit in is gevallen. 
'Dank u', antwoordt de zoeker, 'zou een touw niet beter zijn 
om me uit deze kuil te helpen?'
De ontwaakte wijst dan nogmaals op het feit 
dat de zoeker niet in een kuil zit.

Dit is hoe het gesprek voelt 
voor iemand die tot ontwaken is gekomen. 
Maar de ontwaakte blijft met groot mededogen de richting wijzen. 
Op een dag ziet de spirituele zoeker in dat 'de kuil' 
niet meer was dan een illusie. 
De zoeker en de ontwaakte kunnen dan samen lachen 
om hoe simpel het allemaal is.
(Gary Crowley)

Geen opmerkingen: