dinsdag 19 oktober 2010

Waarom naar de waarheid zoeken?

Waarom zou u koortsachtig naar de waarheid zoeken?
Ze vibreert in elk zichtbaar en onzichtbaar ding, zelfs vlak voor het puntje van uw neus.
Kunt u uzelf tot rust brengen en haar zien in een berg, in een pijnboom of in uw eigen geest?
Probeer uzelf niet wijs te maken dat u haar zult ontdekken door nog meer kennis te verzamelen.
Kennis schept twijfel, en twijfel maakt de honger naar nog meer kennis alleen maar groter.
Uw honger zal onverzadigbaar blijken te zijn.
Een verstandig mens zet zichzelf een heel wat subtielere maaltijd voor.
Hij voedt zichzelf met het inzicht dat alles wat naam en vorm heeft uit het naamloze wordt geboren,
dat alle zijn uit het niet-zijn te voorschijn komt,
dat alles wat kan worden beschreven uit het onbeschrijflijke voortvloeit.
Hij ontdekt deze subtiele waarheid binnen zijn eigen geest en ervaart grenzeloze tevredenheid.

Wie is er in staat stil te zijn en het schaakspel van het leven te observeren?
Een dwaas handelt altijd vanuit blinde impulsen, 
maar een wijs mens weet dat overwinning en nederlaag van iets veel subtieler afhankelijk zijn. 
Hij beseft dat het volmaakte al aanwezig is voordat er een handeling plaatsvindt.
Zodra een mens tot impulsief handelen overgaat, wordt deze volmaaktheid verstoord.
Wees daarom tevreden en breng de harmonie niet in gevaar.
Verlies uw innerlijke kalmte niet.
Ontdek de harmonie die altijd al aanwezig is.
Omarm haar in uw hart.

Als u dat kunt, kunt u alles en zal de wereld weer gezond worden.
Als u hier niet in slaagt, zult u voor eeuwig in het duister ronddwalen.
(Laozi)

1 opmerking:

ank zei

Ik leer
en ik probeer