donderdag 15 juli 2010

Voor Altijd Niets - III

Met dit alles in het achterhoofd moet het gemakkelijk te begrijpen zijn dat mijn definitie van spirituele verlichting maar heel weinig speelruimte toelaat. Binnen de droomstaat zijn er talloze grijsschakeringen, maar tussen de droomstaat en de ontwaakte staat zijn helemaal geen schakeringen. Het verschil is absoluut: De waarheid bestaat. Onwaarheid bestaat niet.
Dit is de theorie van verlichting – de zuivere, binaire wiskunde van de waarheid, supereenvoudig, net zo gemakkelijk als een, twee, drie, maar zonder twee en drie. Zo simpel en vanzelfsprekend dat je je ogen moet sluiten en je kop in het zand moet steken om het niet te zien.
Om het niet te zien heb je in de eerste plaats een mechanisme nodig waarmee je een energieveld om je heen kunt opwekken, een kunstmatige micro-omgeving, een eenpersoons ruimtevaartuig met een interactieve film tijdens de vlucht die zo fascinerend is dat je vergeet dat je helemaal alleen in een lege ruimte rondzwerft, maar gelooft dat je in een wereld bent vol mensen, dramatiek en betekenis.
Wat precies het geval is.
Het mechanisme waarmee je deze prestatie, de wonderbaarlijkste die er bestaat, voor elkaar krijgt is een goed op elkaar afgestemde combinatie van emotie en verstand. Emotie geeft het energieveld kracht, Maya is het brein erachter, de film tijdens de vlucht heet Begoocheling en het ruimteschip waarin je doelloos door 'Voor Altijd Niets' rondzwerft heet Ego.
En wat als die zeepbel uit elkaar spat? Als het ego vernietigd is? Als Maya overwonnen is? Wat dan?
Alles.
Wie dan?
Niemand.
Het zal nu gemakkelijk te begrijpen zijn dat een ware en complete spirituele leer in drie woorden kan worden overgebracht, en dat leringen die hele bibliotheken en legio geleerden met grijze baarden vereisen om ze te ontcijferen alleen maar voor nog meer duisternis en verwarring zorgen. Het zal nu duidelijk zijn dat er geen gevallen van instant verlichting bestaan en dat ontwaken niet het resultaat is van één openbaring, maar van een lange, moeizame tocht waarin elke stap een langzame, moeizame tocht is. Het zal nu ook voor de hand liggen dat alle dogma's, geloofsovertuigingen, leringen en filosofieën enkel en alleen verschijnselen zijn in de droomstaat, zonder een onafhankelijk bestaan in de waarheid. En telkens wanneer we een leraar of lering, een boek of een spirituele of religieuze bewering onder ogen krijgen, zullen we onmiddellijk de juiste waarde ervan in kunnen schatten. Bij elke gedachte, overtuiging en emotie zullen we feilloos vast kunnen stellen wat echt is en wat gefantaseerd. En ten slotte zal het nu ook duidelijk zijn dat er voor wat betreft waar of niet waar geen ruimte is voor discussies en meningen. Er is een absoluut verschil.
De waarheid bestaat. Onwaarheid bestaat niet.

(Jed McKenna)

Geen opmerkingen: