maandag 31 mei 2010

Zelfrealisatie

Zelfrealisatie is een plotselinge, directe en energieke verlichting, 
die voortdurend ter beschikking staat van iedereen die bereid is los te laten 
en haar toe te staan. 
Het is een open geheim dat zichzelf openbaart in ieder aspect van ons leven. 
Geen moeite, pad van zuivering, proces of leerstelling kan ons daar brengen. 
Want het open geheim heeft niets te maken met onze pogingen 
om de manier waarop we leven te veranderen. 
Het gaat over de herontdekking van wie het is die leeft. 
Wie zoekt naar vrijheid of verlichting, zoekt naar iets dat er al is. 
Zolang we blijven zoeken kan verlichting zich niet openbaren. 
Verlichting is slechts dan beschikbaar wanneer je hebt geaccepteerd 
dat al je inspanningen om het te bereiken tevergeefs zijn.

Leerstellingen, processen en paden gericht op het bereiken van verlichting 

verergeren het probleem alleen maar omdat zij het idee versterken 
dat het Zelf iets kan vinden dat het denkt kwijt te zijn. 
Het is nu juist deze inspanning, die investering in onze identiteit, 
waardoor onafgebroken de illusie wordt gecreëerd dat we afgescheiden zijn 
van de eenheid, de totaliteit. 
Wij geloven in die droom van de individualiteit.
Het enige heilzame effect van de inspanning om datgene te worden 

wat ik reeds ben, is dat ik uiteindelijk uitgeput op de grond zal vallen 
en het opgeef. 
Doordat ik het opgeef kan een andere mogelijkheid zich voordoen. 
Maar de verleiding vrijheid te vermijden 
door inspanning heilig te verklaren 
is erg groot. 
Verlossing komt niet als gevolg van moeizaam worstelen. 
Het idee van afgescheidenheid houdt die worsteling in stand en vice versa. 
Wanneer verlichting zich eenmaal heeft voorgedaan 
groeit het besef van eenheid en het inzicht dat deze gebeurtenissen 
niet een ervaring van het 'ik' of 'het Zelf' is.
Er is helemaal geen Zelf.
Verder wordt duidelijk dat niemand ooit verlichting kan bereiken. 

Alles wat we doen of laten om die bewustzijnstoestand te verkrijgen 
brengt ons verder af van bevrijding.
(Tony Parsons)

Geen opmerkingen: