woensdag 6 mei 2015

Als de gedachte 'ik' niet aanwezig is

Als de gedachte 'ik' niet aanwezig is, 
zijn er geen andere gedachten.
Komen er gedachten op, vraag dan:
'In wie komen deze op?'
Het antwoord zal dan luiden:
'In mij'.

Wanneer iemand nauwgezet verder gaat met vragen,
in de vorm 'Van waaruit rijst dit 'ik' op?',
en hij diep in zichzelf keert 
en de bron van de gedachten vindt in het Hart,
dan wordt hij Hoogste Autoriteit,
onder de parasol van het Absolute.

O oeverloze oceaan van Genade en Licht,
berg Morgenrood onbeweeglijk dansend
in de binnenhof van het Hart!
Daar is geen droom meer van dualiteit,
geen innerlijk of uiterlijk, goed of fout,
leven of dood, genot of pijn, licht of donker.

Water stijgt op uit de zee en vormt wolken,
valt als regen naar beneden en snelt
in rivierstromen terug naar de zee.
Niets kan het tegenhouden 
terug te keren naar zijn bron.

Op dezelfde manier rijst het individu op uit U,
en kan niet worden tegengehouden
terug te keren zich met U te herenigen,
ook al gaat zijn weg via allerlei draaikolken.

Een vogel die zich van de aarde verheft,
vliegt de open ruimte in,
maar kan daar geen plaats vinden om te rusten;
daarom moet hij weer naar de aarde terugkeren.

Zo moeten allen de weg terug gaan,
en wanneer het individu zijn bron terugvindt,
verzinkt hij in U en wordt door U geabsorbeerd,
o Arunachala, oceaan van Gelukzaligheid!
(Ramana Maharshi)

Geen opmerkingen: