zondag 7 juli 2013

Nooit gebeurd

De wereld bestaat niet.
Als de golf op zoek is naar water en er achter komt dat hij water is,
dan ziet hij ook direct dat er geen golf geweest is.
Die golf heeft dus nooit bestaan, en de zoektocht dus ook niet.
Dat kan onmiddellijk gezien worden.
Het plaatje, het verhaal, de droom,
ze zijn allemaal niet waar, in hun totaliteit niet.
Zo kun je je er bewust van worden dat je nooit in die kijkdoos zit.
Je bent nog nooit aan die kant geweest.
Je kunt daar helemaal niet komen.
Je bent datgene wat zich van de kijkdoos bewust is.
Je bent degene die de verhalen die zich in de kijkdoos
lijken af te spelen aan zichzelf vertelt.

Daarom is er geen wereld - die is er nooit geweest, en zal nooit bestaan.
Wat werkelijk bestaat is alleen Bewustzijn.
Bewustzijn is het Geluk zelf.
Atma, aangeduid met het woord 'Ik', is Datzelfde.
(Atmananda)

Wat je moet leren zien is dat je altijd thuis geweest bent.
Dat is mijn uitnodiging.
De eerste oorzaak van alle dingen is alllesomvattend,
dualiteit heeft nooit bestaan.
Dat weten is je veilige anker.
Als je dat ziet en blijft zien,
vallen alle angsten die de droom opriep weg.
Het is als met een nachtmerrie.
Als je uit een nachtmerrie ontwaakt,
zie je ook onmiddellijk dat de gebeurtenissen in de nachtmerrie
nooit hebben plaatsgevonden,
hoe werkelijk ze ook leken te zijn toen je aan het dromen was.
Je ziet ze nu vanuit het wakker-zijn,
waarin je het standpunt van de hoofdpersoon
in de nachtmerrie moeiteloos kunt verlaten.
Je bent niet langer bang, want je ziet heel helder
dat de gebeurtenissen nooit hebben plaatsgevonden.
Het was niet echt!
(Jan van Delden)


http://www.samsarabooks.com/

Geen opmerkingen: