zondag 27 januari 2013

De vlucht van de Garoeda

De geest van de beoefenaar 
is als de vlucht van een vogel in de lucht.
De weg die de vogel heeft afgelegd,
verdwijnt zonder een spoor na te laten, 
elke vorige gewaarwording verdwijnt 
zonder dat er iets achterblijft: 
probeer een ervaring niet te verlengen
door haar achterna te gaan en vast te houden. 

De toekomstige vlucht van de vogel bestaat nog niet: 
loop niet vooruit op de volgende gewaarwording. 
De huidige vlucht van de vogel is zonder kleur of vorm: 
je huidige ervaring is gewoon en onopvallend - 
laat haar zijn zoals ze van nature is, 
en corrigeer of verander haar niet. 

Wat er ook ontstaat, laat het zijn en grijp het niet vast! 
Dit is de radicale, meest essentiële oefening 
in het dagelijks leven. 
Als je je op geen enkele manier vastgrijpt 
aan de verschijnselen die ontstaan, 
lossen alle emotionele reacties vanzelf op 
in oorspronkelijk gewaarzijn. 

Dit inzicht is de ongeboren, natuurlijke vrijheid 
die alle denkbeelden ontstijgt, 
want als je je er intens op richt, 
heeft het geen specifieke inhoud. 
Meditatie is een van nature aangeboren vrijheid, 
want gedurende intense meditatie 
is er niets om op te mediteren. 

Elk handelen is een spel van magische illusies, 
dat geen enkel onderscheid kent tussen geven en nemen, 
onthouding en genot, want intens handelen doet niets. 
De aard van het resultaat is de afwezigheid 
van zowel hoop op succes als angst voor mislukking, 
want door intense beoefening verdwijnt het doel. 
(Shabkar Lama Tsokdruk Rangdrol)

Geen opmerkingen: