zondag 20 januari 2013

Bewustzijn en aandacht

Bewustzijn is de constante in en achter iedere ervaring 
en tegelijkertijd is het ook datgene 
wat het gemakkelijkst aan onze aandacht ontsnapt. 
Aandacht is niet hetzelfde als bewustzijn. 
Onze hersenen zijn zodanig gevormd dat ze, 
als ze zich op iets concentreren, 
automatisch iets anders negeren. 
We zien de sterren en negeren de ruimte; 
we lezen deze tekst en veronachtzamen de pagina; 
we zien de film en vergeten het scherm. 
Toch is het duidelijk dat de genegeerde ruimte, 
de pagina en het scherm net zo cruciaal zijn 
voor onze waarnemingen als de sterren, 
de tekst en de film die onze aandacht in beslag nemen.

Dit is een belangrijk punt, 
omdat de werking van onze aandacht 
vaak wordt verward met bewustzijn. 
Aandacht functioneert door contrast; 
iets wordt waargenomen door iets anders te negeren. 
Bewustzijn daarentegen is non-dualistisch en omvat 
zowel wat wordt opgemerkt als wat niet wordt gezien. 
Aandacht vergt inspanning, terwijl bewustzijn gewoon is. 
Dit bewustzijn bevat en accepteert alles wat opkomt, 
inclusief objecten die als 'daarbuiten' worden gezien 
- rotsen, auto's, levende wezens - 
en objecten 'vanbinnen', zoals emoties, 
gedachten en ervaringen. 
Vanuit dit standpunt is bewustzijn 
net zo aanwezig in de verschijningsvorm 
als de verschijningsvorm in bewustzijn. 
Vergelijk het met een vaas die ruimte bevat 
en tegelijkertijd door ruimte omgeven is. 
Als je de vaas breekt, 
heeft dat geen enkele invloed op de ruimte zelf.
(Leo Hartong)


http://www.samsarabooks.com/

Geen opmerkingen: